Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
mô hình CAMELS

Mô hình CAMELS trong Quản trị rủi ro Ngân hàng

Phân tích theo mô hình CAMELS là một phương pháp phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một Ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa…

Xem chi tiết »