Ngân hàng tôi yêu

Hotline

024.3232.1999

Tôi đã đến với MB Treasury như thế nào?

Khi mới ra trường, tôi không có định hướng cụ thể cho bản thân, lúc đó chỉ mong muốn một điều là có một chỗ làm việc trong ngân hàng…

Xem chi tiết »