Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
nâng lương cán bộ công chức viên chức

Từ ngày 15/8 lương cán bộ, công chức, viên chức có gì…

Từ ngày 15/8/2021, nhiều quy định về chế độ nâng lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn; chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ,…

Xem chi tiết »