Lương thử việc tại các Ngân hàng năm 2021

Với các nhân sự mới, lần đầu tiên tiếp cận đến môi trường Ngân hàng, một trong những câu hỏi thường “thắc mắc”, chính là chế độ lương, thưởng, đặc biệt là lương thử việc, từ Học viên, Thử việc đến khi được nhận chính thức. Cơ chế sẽ áp dụng với từng ngân hàng … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.