Các khóa học ngắn hạn – Khóa học online dành cho người mới bắt đầu, muốn làm việc tại Ngân hàng

Các khóa học ngắn hạn, khóa học online dành cho người mới bắt đầu, trái ngành, mất gốc muốn làm việc tại Ngân hàng.     Các khóa học dành riêng cho người mới bắt đầu với nội dung từ căn bản đến chuyên sâu, từ lý thuyết đến thực tế rủi ro khi làm … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.