Sự Kiện – Hội thảo chủ đề “Bài toán” Chạy chỉ tiêu trong Ngân hàng tại Hồ Chí Minh

  Giới thiệu   UB là một trong số rất ít các Đơn vị tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính. Thành lập từ năm 2011, trải qua nhiều năm kinh nghiệm, UB đã xây dựng, phát triển thương hiệu của mình … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.