Học viên EasyBankers Nam – Bắc chung một niềm vui

Khóa Easy Bankers đầu tiên tại Hồ Chí Minh đã đi được hơn nửa chặng đường. Muôn thủa vẫn là “ thời gian trôi qua nhanh thật !”, ngoái đầu nhìn, đã có học viên UB thế hệ đầu đỗ Bank   Bạn Nguyễn Duy Nhâm – học viên lớp EB1 HCM – QHKH đỗ … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.