Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

Cho vay là một quan hệ kinh tế. Trong quan hệ này người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền trong một thời gian nhất định cho người đi vay. Khi đến hạn trả nợ người đi vay có nghĩa vụ hoàn trả số tiền gốc và lãi vay. Đây cũng được xem là … Continued

Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Hoạt động cho vay là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại được chia thành nhiều loại hình khác nhau. Bạn đã hiểu rõ về những loại hình cho vay này chưa? Khái niệm cho vay của Ngân hàng thương … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.