Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
Cẩm nang Quan hệ khách hàng

Cẩm nang vị trí Quan hệ Khách hàng (Phần 1)

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (CRM – Customer Relationship Manager) – “thuật ngữ” thường xuyên xuất hiện khi các bạn tiếp cận các thông tin cơ bản về ngân…

Xem chi tiết »