Nghiệp vụ Ngân hàng

Hotline

024.3232.1999

Cảnh báo rủi ro trong giao dịch tài sản và tài sản…

Giao dịch bảo đảm là giao dịch dự phòng do các bên chủ thể thỏa thuận để bảo đảm lợi ích của bên có quyền bằng cách cho phép bên…

Xem chi tiết »