Chương trình miễn phí

Hotline

024.3232.1999

Chương trình Đào tạo nghiệp vụ hỗ trợ CTV & nhân viên…

Thời gian vừa qua, UB nhận được nhiều yêu cầu của các bạn cựu học viên, thành viên website ub.com.vn, thànhh viên fanpage Vietnam Bankers về việc tại sao UB…

Xem chi tiết »