Bộ Tài liệu đào tạo Nhân viên mới của BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong 4 ông lớn ngành Tài chính Ngân hàng tại Việt Nam. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như Ngân hàng BIDV là ước mơ của không ít ứng viên. Tuy nhiên, giai đoạn thử thách thực sự sẽ bắt … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.