Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
tỷ suất hoàn vốn nội bộ

Cách tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ

Tỷ lệ này được biểu hiện bằng mức lãi suất mà nếu dùng nó để quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị hiện tại thực thu…

Xem chi tiết »