Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

Cho vay là một quan hệ kinh tế. Trong quan hệ này người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền trong một thời gian nhất định cho người đi…

Xem chi tiết »
rủi ro tiếp cận khách hàng

Những rủi ro khi tiếp cận khách hàng

Đối với một Chuyên viên Quan hệ khách hàng, việc tiếp cận Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm…

Xem chi tiết »