Chia sẻ kinh nghiệm

Hotline

024.3232.1999
chiết khấu chứng từ

Chiết khấu chứng từ trong L/C

Đối với phần nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy thuật ngữ “Chiết khấu chứng từ”. Bạn đã hiểu chiết khấu chứng từ là…

Xem chi tiết »