Phỏng vấn VietinBank cần lưu ý những gì?

Khác biệt so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4, Hội đồng Phỏng vấn của VietinBank tương đối cởi mở trong việc lưạ chọn ứng viên. Vì vậy, sự phân biệt/ưu tiên giữa ứng viên chưa có (hay) đã có kinh nghiệm không quá rõ rệt (điều này rất khác biệt so với … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.