Câu hỏi phỏng vấn vị trí Pháp chế Ngân hàng năm 2020

Nhân viên Pháp chế là một vị trí quan trọng trong bộ máy Ngân hàng. Nhân viên Pháp chế có trách nhiệm duy trì và đảm bảo mọi hoạt động của Ngân hàng đều nằm trong phạm vi cho phép của Pháp luật. Vậy nên, vị trí Pháp chế Ngân hàng thường yêu cầu khá … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.