Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange là gì?

Để thống nhất trong việc lưu thông hối phiếu đòi nợ từ trước tới nay các nước tư bản đã ban hành các luật về hối phiếu như: Luật hối phiếu Anh ban hành năm 1882: “Bill of Exchange Act of 1882” (BEA) Luật thương mại thống nhất Mỹ, 1962 “Uniform Commercial Codes of 1962” … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.