Nghiệp vụ Ngân hàng

Hotline

024.3232.1999
quy trình bao thanh toán

Bao thanh toán và quy trình bao thanh toán

Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng…

Xem chi tiết »