Chứng chỉ CDCS và những điều cần lưu ý

Tài trợ thương mại là một khái niệm lớn bao gồm nhiều nghiệp vụ và kỹ năng khác nhau. Những người tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế ngoại thương là những người được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực này. Nếu bạn quan tâm và mong muốn trở … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.