messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 024.3232.1999
Hỗ trợ tư vấn: 024.3232.1999

Review Đề thi Test BIDV Tháng 1 năm 2022

Nội dung bài viết:

BIDV là một trong 4 ông lớn của khối Ngân hàng Big4. Vì vậy ngân hàng này cũng là ước mơ của rất nhiều bạn ứng viên. Dưới đây UB Academy đã tổng hợp những câu hỏi xuất hiện trong đề thi BIDV tháng 1 năm 2022, các bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho những đợt thi tuyển sắp tới nhé!

Đề thi Test BIDV năm 2022

Câu 1: Cho 1 trái phiếu 5 năm lãi suất X % thời gian còn lại đến ngày Y. Khách định vay số tiền là Z. Hỏi khách hàng nên chiết khấu trái phiếu đó hay đem trái phiếu đó đi cầm cố thì lời hơn?

Câu 2: Cho 1 trái phiếu thông tin 5 năm lãi suất X % thời gian còn lại đến ngày Y. Cho 1 tín phiếu nhà nước mệnh giá 600 triệu, ngày đáo hạn A. Hỏi ngân hàng chiết khấu tổng là bao nhiêu tiền?

Câu 3: Khách hàng đầu tư 100 triệu. Dòng đời hoạt động 3 năm. Dòng tiền ròng mỗi năm là 60 80 90. Cho WACC= X%. Hỏi thời gian hoàn vốn?

Câu 4: Đầu tư 1 dự án số tiền là X, thời gian 4 năm, dòng tiền ròng mỗi năm là 10,nếu hoạt động không tốt thì dòng tiền ròng mỗi năm là 4. Xác suất xảy ra 2 trường hợp đó là 50%. Nếu hoạt động không tốt thì có thể hoãn 1 năm. Khách hàng có thể thực hiện quyền chọn. Tính NPV?

Câu 5: Công ty A có IRR= X%, công ty B có IRR= Y%. Nếu WACC=14% thì NPV=0. Chọn câu đúng:

    1. Nếu WACC=19% thì A tốt hơn B.
    2. Nếu WACC= 6% thì B tốt hơn A.
    3. Đề ví dụ tương tự như 2 câu trên.

Câu 6: Cho ROS, FL, hiệu suất sử dụng tổng tài sản. Tính ROE?

Câu 7: Cho doanh nghiệp sản xuất A vay ngân hàng số tiền X. Cho ngày thu tiền, khoản phải thu. 1 năm 365 ngày. Khoản phải thu trễ hơn ngân hàng 30 ngày. Tính ra kì thu tiền bình quân, vòng quay? Tính số ngày trễ nộp cho ngân hàng? (Chú ý nếu ra số dương là ngày trễ)

Câu 8: Thành lập NHTM mới do cơ quan nào quyết định?

Câu 9: Dư nợ 200 triệu nhóm 1 sau đó khách bị chuyển sang nhóm 2. Hỏi tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên bao nhiêu.

Câu 10: Chọn câu đúng về Tỉ lệ dự trữ chung.

Câu 11: Lãi suất nào mà tiền nhận được nhiều nhất?

Trên đây là bài review đề thi. Các bạn có thể tham khảo nhé. Chúc các bạn thi tốt!​
UB Academy đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình tạo hồ sơ ứng tuyển và ôn tập.
Để kiểm tra hồ sơ hợp lệ với yêu cầu tuyển dụng và ứng tuyển, vui lòng liên hệ Tư vấn viên Nguyễn Quế Anh:
Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #BIDV tại:​