Nội bộ

Hotline

024.3232.1999

Mô tả công việc với các vị trí Chuyên viên/Nhân viên tại Techcombank

5:43 - 28/02/2018

  |   Lượt xem: 15298   |   Đăng tại: Nội bộ

Nếu bạn đang muốn ứng tuyển tại Techcombank mà chưa biết lựa chọn vị trí gì thì thông tin dưới đây sẽ cực kỳ hữu ích, giúp bạn đưa ra được quyết định nhanh chóng đấy!

 

Dưới đây là danh sách và bản mô tả công việc các vị trí Chuyên viên/Nhân viên tại Techcombank để bạn tham khảo.

Đây là file Tổng hợp tương đối rõ ràng, phục vụ cho quá trình tra cứu & lựa chọn vị trí ứng tuyển của nhiều Ứng viên.


Danh sách bao gồm:

1. KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN
2. KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ
3. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
4. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
5. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
6. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
7. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
8. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
9. CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CV bán các SP tín dụng tiêu dùng)
10. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH HỖ TRỢ KINH DOANH (CV HTTD)
11. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
12. CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN
13 CHUYÊN VIÊN MARKETING
14. CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ
15. CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ NỢ
16. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
17. GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
18. CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
19. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
20. CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ & KIỂM SOÁT TUÂN THỦ
21. CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ KHO QUỸ
22. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP)
23. CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
24. CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO
25. CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÍN DỤNG CÁ NHÂN
26. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN ĐỊNH GIÁ
27. CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT)
27.1 CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG MẠNG
27.2 CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
27.3 CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BẢO MẬT
27.4 CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG PC

28. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THẺ
29. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ ATM
30. CHUYÊN VIÊN BÁN VÀ TIẾP THỊ POS
31. CHUYÊN VIÊN THẺ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
32. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THU HỒI NỢ VAY
33. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
34. CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TELEMARKETING
35. KIẾN TRÚC SƯ
36. KỸ SƯ XÂY DỰNG
37. GIAO DỊCH VIÊN SƠ CẤP
38. THỦ QUỸ
39. NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
40. NHÂN VIÊN LÁI XE
41. THỢ ĐIỆN
42. THƯ KÝ VĂN PHÒNG
43. CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG BÁN LẺ
44. CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ CHI NHÁNH & PHÒNG GIAO DỊCH
45. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN MIS
46. KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ
47. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
48. CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

 

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT từng vị trí TẠI ĐÂY

 

Xem thêm:

 

Tổng hợp Đề thi, Kinh nghiệm thi tuyển tất cả các Ngân hàng >>

Tổng hợp tin tuyển dụng >>

 

UB Academy

———————————————————
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam

Thành viên Hiệp hiệp Ngân hàng Việt Nam
www.ub.edu.vn