Hotline

024.3232.1999

eLearning

Hệ thống đào tạo trực tuyến tương tác trực tiếp eLearning – UB.LMS

 

 

 

Tiện ích của lớp học Online

[just_icon icon=”Defaults-refresh” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#1c75bc”]

Tương tác

Tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua hệ thống Voice bằng cách “Giơ tay” phát biểu hoặc Chatbox

[just_icon icon=”Defaults-bolt flash” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#1c75bc”]

Công nghệ cao

Công nghệ Webinar – Học trực tiếp, học trực tuyến tương tác ngay lập tức với giảng viên và bạn cùng lớp.

[just_icon icon=”Defaults-arrows-alt” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#1c75bc”]

Đa nền tảng

Học trực tuyến trên Laptop, PC, Smart Phone mọi điều hành. Không hạn chế số lần xem lại bài giảng.

[just_icon icon=”Defaults-shield” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#1c75bc”]

Giấy chứng nhận

Được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục, có giá trị Toàn Quốc

[table id=16 /]

(*) Học phí ưu đãi áp dụng với chương trình “Tiếp sức cử nhân 2017” dành cho sinh viên ra trường chưa quá 06 tháng.

[ult_content_box trans_duration=”999999999″ border=”border-style:dotted;||border-color:#383838;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:rgb(247, 247, 247)|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:rgb(247, 247, 247)|style:none|”]

300K-OFF

Chiết khấu 300.000đ khi học viên đăng ký và hoàn thành thủ tục sớm.

Gọi: 024.3232.1999 để biết thêm chi tiết!

[/ult_content_box]

Buổi 1 - Xác định Mục tiêu

1/ Tổng quan hệ thống Ngân hàng Việt Nam

 • Mô hình tổ chức các Ngân hàng: Hội sở/Chi nhánh/PGD
 • Các vị trí ứng tuyển & Lộ trình thăng tiến

2/ Hoạch định Ngân hàng mục tiêu

Buổi 2 - Hiểu biết về vị trí ứng tuyển

1/ Mô tả công việc của 1 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng

+ Nội dung công việc chi tiết

+ Quy trình bán hàng

+ Cơ hội/Thách thức vị trí

2/ Danh mục sản phẩm cần bán:

Sản phẩm Khách hàng cá nhân & Doanh nghiệp

3/ Văn bản pháp luật cơ bản, gồm: Văn bản pháp luật chung & Văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động Ngân hàng.

Buổi 3 - Các khái niệm cơ bản

1/ Tín dụng

– Khái niệm, phân loại

– Các hình thức cấp tín dụng: Phân loại

– Giới hạn cấp tín dụng

2/ Cho vay

– Khái niệm cơ bản: Thời gian trả nợ/Kỳ hạn trả nợ/Cơ cấu nợ/Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/Gia hạn nợ

– Các Thể loại/Loại hình Cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung/dài hạn

– Các phương thức cho vay: Cho vay từng lần; Cho vay theo Hạn mức tín dụng; Cho vay thấu chi.

Buổi 4 - Các khái niệm cơ bản (P2)

1/ Khái niệm chung

– Nợ quá hạn là gì?

– Phân tích Thông tư 02 về Nhóm nợ và Dự phòng Rủi ro.

2/ Bảo lãnh

+ Nguyên nhân hình thành Bảo lãnh

+ Các đối tượng tham gia

+ Quy trình phát hành Bảo lãnh

+ Phân loại Bảo lãnh

3/ Quy trình cấp Tín dụng

– Quy trình phân tán

– Quy trình tập trung

– Quy trình khác biệt

4/ Đăng ký giao dịch đảm bảo

– Khái niệm

– Các giao dịch cần phải đăng ký

– Quy trình đăng ký GDBĐ

Buổi 5 - Tìm kiếm & Tiếp xúc Khách hàng

1/ Định hướng phát triển Khách hàng mục tiêu

– Khách hàng cá nhân:

– Khách hàng doanh nghiệp

2/ Xác định nguồn Khách hàng bán

3/ Kỹ thuật tiếp cận Khách hàng hiệu quả

Buổi 6 - Thẩm định Khách hàng

1/ Nguyên tắc thẩm định

2/ Các yếu tố quan trọng khi Thẩm định

3/ Các rủi ro thường gặp phải

4/ Các nguồn thẩm định

+ Nhân thân tư cách pháp lý, cơ cấu tổ chức nhân sự

+ Tài chính, năng lực kinh doanh

+ Mục đích

+ Phương án tài trợ

+ Tài sản bảo đảm: Phân biệt cầm cố/thế chấp, Phân loại TSBĐ

+ Lịch sử quan hệ tín dụng, Quản trị rủi ro & cơ hội bán hàng

Buổi 7 - Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

– Ý nghĩa các loại Báo cáo tài chính & Mối quan hệ

– Phân tích các khoản mục quan trọng

– Phân tích các chỉ số tài chính chủ yếu

– Phân tích dòng tiền

Buổi 8 - Dạng đề & Kỹ năng thi viết

– Nhận diện dạng đề thi

– Cách thức ôn tập & giải quyết câu hỏi

– Tổng hợp kỹ thuật & mẹo giải đề IQ, EQ, Tiếng Anh

Buổi 9 - Kiểm tra cuối khóa

– Học viên thực hiện thi dựa trên Form đề thi của các Ngân hàng đã được biên soạn và tổng hợp

– Thời gian & Nội dung thi mô phỏng đúng buổi thi thực tế tại Ngân hàng.

Buổi 10 - Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn

– Chuẩn bị trước Phỏng vấn

– Xử lý trong Phỏng vấn

– Cần làm gì sau khi Kết thúc phỏng vấn?

Buổi 1 - Xác định Mục tiêu

1/ Tổng quan hệ thống Ngân hàng Việt Nam

 • Mô hình tổ chức các Ngân hàng: Hội sở/Chi nhánh/PGD
 • Các vị trí ứng tuyển & Lộ trình thăng tiến

2/ Hoạch định Ngân hàng mục tiêu

Buổi 2 - Hiểu biết về vị trí ứng tuyển

1/ Tổng quan hệ thống Ngân hàng Việt Nam

 • Mô hình Ngân hàng: Hội sở & Chi nhánh
 • Các vị trí ứng tuyển & Lộ trình thăng tiến
 • Định vị Ngân hàng mục tiêu

2/ Mô tả công việc của 1 GDV

 • Nội dung công việc chi tiết
 • Quy trình xử lý tác nghiệp
 • Cơ hội/Thách thức vị trí
 • Những rủi ro trong công việc hàng ngày GDV có thể đối mặt

3/ Danh mục các nghiệp vụ xử lý:  

 • Các khái niệm cơ bản
 • Hệ thống các tài khoản định khoản kế toán ngân hàng
 • Qui định về lưu trữ chứng từ kế toán

4/ VB pháp luật cơ bản, gồm: VB pháp luật chung & VB pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động Ngân hàng tại vị trí tương ứng.

Buổi 3 - Các Nghiệp vụ cơ bản

1/ Nghiệp vụ Tài khoản

 • Qui định về tài khoản thanh toán: Hướng dẫn thao tác mở và sử dụng
 • Cách thức xử lý giao dịch khi có yêu cầu mở tài khoản.
 • Cách lập hồ sơ chứng từ, lưu trữ chứng từ.

2/ Nghiệp vụ Tiền gửi

 • Quy chế tiết kiệm, tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước: đối tượng, điều kiện…
 • Các sản phẩm tiết kiệm thông dụng.
 • Cách định khoản và tính lãi
 • Những rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch tiền gửi.

3/ Nghiệp vụ Thẻ

 • Các loại thẻ, tính năng từng loại thẻ
 • Quy trình xử lý khi phát sinh một yêu cầu về thẻ
 • Những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch về thẻ, Ngân hàng điện tử

Buổi 4 - Các Nghiệp vụ cơ bản (P2)

Phương thức thanh toán, gồm:

 • Tổng quan các hình thức thanh toán hiện nay
 • Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước.  
 • Séc: Quy định về Séc, phân loại, cách phát hành, cách kiểm tra, hạch toán và lưu trữ chứng từ.
 • Chuyển tiền trong nước: Tiền mặt và chuyển từ tài khoản thanh toán.

Buổi 5 - Các Nghiệp vụ cơ bản (P3)

Nghiệp vụ Ngân quỹ, gồm:

 • Qui định và quy trình về giao dịch 1 cửa.
 • Nguyên tắc thu chi giao nhận tiền, nguyên tắc kiểm đếm, quy trình thu tiền, chi tiền khách hàng tại quầy.
 • Giới thiệu cách kiểm đếm tiền,bó tiền thép tiền, lên bảng kê, kết quỹ cuối ngày
 • Nhận biết tiền giả, cách xử lý khi gặp tiền giả.
 • Những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch về tiền mặt.

Buổi 6 - Các Nghiệp vụ cơ bản (P4)

Nghiệp vụ Mua bán ngoại tệ, gồm:

 • Quy định về quản lý ngoại hối.
 • Các hình thức mua bán ngoại tệ phát sinh tại quầy. Quy trình tiếp nhận xử lý theo các bước.
 • Những rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch mua bán ngoại tệ, dẫn chiếu ví dụ thực tế.

Buổi 7 - Dịch vụ khách hàng vượt trội

1/ Tổng quan Dịch vụ Khách hàng

 • Các Yếu tố cấu thành Dịch vụ Khách hàng hoàn hảo
 • Mô hình ASK, CUSTOMER trong Dịch vụ Khách hàng.

2/ Kỹ năng xử lý giao dịch

 • Kỹ năng giao tiếp: Sử dụng ngôn ngữ hình thể
 • Nguyên tắc GUEST
 • Quy trình xử lý giao dịch tại quầy và thực hành 1 số tình huống cơ bản.

Buổi 8 - Các dạng đề thi & Kỹ năng thi viết

 • Nhận diện dạng đề thi
 • Cách thức ôn tập & giải quyết câu hỏi
 • Tổng hợp kỹ thuật & mẹo giải đề IQ, EQ, Tiếng Anh.

Buổi 9 - Kiểm tra cuối khóa

 • Học viên thực hiện thi dựa trên Form đề thi của các Ngân hàng đã được biên soạn và tổng hợp.
 • Thời gian & Nội dung thi mô phỏng đúng buổi thi thực tế tại Ngân hàng.

Buổi 10 - Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn

 • Chuẩn bị trước Phỏng vấn.
 • Xử lý trong Phỏng vấn.
 • Cần làm gì sau khi Kết thúc phỏng vấn?

Buổi 1 - Xác định Mục tiêu

1/ Tổng quan hệ thống Ngân hàng Việt Nam

 • Mô hình Ngân hàng: Hội sở & Chi nhánh
 • Các vị trí ứng tuyển & Lộ trình thăng tiến

2/ Hoạch định Ngân hàng mục tiêu

Buổi 2 - Hiểu biết về vị trí ứng tuyển

1/ Mô tả công việc của các vị trí

 • Nội dung công việc chi tiết
 • Quy trình xử lý tác nghiệp
 • Cơ hội/Thách thức vị trí

2/ VB pháp luật cơ bản

Buổi 3 - Các khái niệm cơ bản

1/ Tín dụng

– Khái niệm, phân loại

– Các hình thức cấp tín dụng: Phân loại

– Giới hạn cấp tín dụng

2/ Cho vay

– Khái niệm cơ bản: Thời gian trả nợ/Kỳ hạn trả nợ/Cơ cấu nợ/Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/Gia hạn nợ

– Các Thể loại/Loại hình Cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung/dài hạn

– Các phương thức cho vay: Cho vay từng lần; Cho vay theo Hạn mức tín dụng; Cho vay thấu chi.

Buổi 4 - Các khái niệm cơ bản (P2)

1/ Khái niệm chung

– Nợ quá hạn là gì?

– Phân tích Thông tư 02 về Nhóm nợ và Dự phòng Rủi ro.

2/ Bảo lãnh

+ Nguyên nhân hình thành Bảo lãnh

+ Các đối tượng tham gia

+ Quy trình phát hành Bảo lãnh

+ Phân loại Bảo lãnh

3/ Quy trình cấp Tín dụng

– Quy trình phân tán

– Quy trình tập trung

– Quy trình khác biệt

4/ Đăng ký giao dịch đảm bảo

– Khái niệm

– Các giao dịch cần phải đăng ký

– Quy trình đăng ký GDBĐ

Buổi 5 - Nghiệp vụ Nâng cao

Chi tiết công việc HTTD: Nhận, kiểm tra hồ sơ & Quy trình Đăng ký GDBĐ, gồm:

1/ Nhận & Kiểm tra hồ sơ

– Tiêu chuẩn 1 bộ hồ sơ

– Phân loại hồ sơ

2/ Quy trình đăng ký GDBĐ

– Phân loại các tài sản, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng

– Cách kiểm tra chủ thể giao kết hợp đồng, phân biệt giấy tờ thật giả dạng đơn giản

– Bản chất các loại hợp đồng, ý nghĩa của việc ký công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Buổi 6 - Nghiệp vụ Nâng cao (P2)

Chi tiết công việc HTTD: Giải ngân, phát hành BL, quản lý sau cấp tín dụng, gồm:

1/ Giải ngân: Quy định giải ngân tiền mặt, chuyển khoản, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hợp lý, các loại giấy tờ cần thiết.

2/ Phát hành Bảo lãnh: Các loại hồ sơ, việc quản lý phôi thư, thu phí, trình tự thực hiện trong thực tế, …

3/ Các công việc HTTD sau cấp tín dụng cho KH

+ Quản lý sau vay

+ Tất toán, thanh lý hợp đồng

+ Thực hiện báo cáo

4/ Rủi ro

– Phân tích các rủi ro Công việc thường gặp phải

– Tình huống rủi ro phổ biến

– Cách xử lý, giải quyết và phòng tránh rủi ro công việc

Buổi 7 - Thực hành xử lý hồ sơ

– Thực hành trên 1 hồ sơ Khách hàng thực tế

– Soạn thảo toàn bộ các bộ hồ sơ liên quan

– Check hồ sơ, lập phiếu kiểm tra, xác định KH phù hợp vay vốn hay không

Buổi 8 - Dạng đề & Kỹ năng thi viết

– Nhận diện dạng đề thi

– Cách thức ôn tập & giải quyết câu hỏi

– Tổng hợp kỹ thuật & mẹo giải đề IQ, EQ, Tiếng Anh

Buổi 9 - Kiểm tra cuối khóa

– Học viên thực hiện thi dựa trên Form đề thi của các Ngân hàng đã được biên soạn và tổng hợp

– Thời gian & Nội dung thi mô phỏng đúng buổi thi thực tế tại Ngân hàng.

Buổi 10 - Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn

– Cách thức chuẩn bị CV hoàn chỉnh

– Các lỗi thường gặp phải

– Chuẩn bị trước Phỏng vấn

– Xử lý tình huống Phỏng vấn khó

Giao diện lớp học Online

 

Để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp trước và trong quá trình đăng ký, vui lòng gọi Hotline: 024.3232.1999 hoặc 024.3999.2518

[ult_content_box trans_duration=”9999999″ border=”border-style:dashed;|” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:rgb(247, 247, 247)|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:rgb(247, 247, 247)|style:none|”]

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Để đăng ký khóa học bạn vui lòng điển đầy đủ thông tin bên dưới

THÔNG TIN TƯ VẤN KHOÁ HỌC
Để được tư vấn hỗ trợ đăng ký khoá học miễn phí, học viên vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới. Sau khi điền đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ cập nhật và Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với học viên qua số điện thoại hoặc email để tư vấn.
Hãy gõ câu hỏi bạn cần hỏi hoặc vấn đề bạn cần UB tư vấn vào khung bên dưới:

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỌC PHÍ KHÓA HỌC

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Văn phòng UB Academy Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

Thời gian thu học phí: Thứ 2 đến thứ 6 sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h (Vui lòng gọi điện đặt lịch trước khi đến)

Trường hợp đóng học phí vào giờ khác, vui lòng gọi Hotline để được hỗ trợ trước khi đến văn phòng. Địa chỉ cụ thể như sau:

Tại Hà Nội: Tầng 7 – Số 273 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội Hotline: 04.3999.2518 | Email: [email protected]

Tại TP. HCM: Tầng 3, tòa nhà VSmart, số 22 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM Hotline: 08.3808.858 | Email: [email protected]

Hotline 24/7: 097.5151.777

Cách 2: Chuyển khoản học phí với nội dung:

Họ và tên – Số điện thoại – Mã khu vực (HN hoặc HCM) – Tên chuyên đề viết tắt” (viết không dấu) về tài khoản sau:

 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Chuyên
 • Số tài khoản: 0011004290015
 • Ngân hàng: NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Sở giao dịch

Bạn đăng ký chuyên đề Quan hệ khách hàng, tại Hà Nội thì chuyển khoản học phí với nội dung ghi chú như sau: Nguyen Van A – 0984.090.xxx – HN – QHKH

[/ult_content_box]

Chương trình sử dụng công nghệ của: