messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 024.3232.1999
Hỗ trợ tư vấn: 024.3232.1999

Đề thi Vietcombank 2022

Vào tháng 3 năm 2022 Vietcombank có tổ chức thi vòng 2 cho các ứng viên tham gia nộp hồ sơ thi tuyển đợt 1/2022. Đây là đợt thi đầu tiên của Vietcombank trong năm 2022. UB Academy có tổng hợp mẫu đề thi Vietcombank 2022 do nhiều học viên và phân tích đề thi; Dự kiến Vietcombank sẽ có đợt thi tuyển sớm trong tháng 4 năm 2022. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng kiến thức đề thi được review dưới đây để ôn tập, các phạm vi kiến thức ôn giữa các đợt thi không thay đổi nhiều vì đã có format chung: 

Phần nghiệp vụ: 50 câu – 45 phút

ĐỀ THI VIETCOMBANK – TÍN DỤNG/QHKH 

– Kiến thức rộng: tài chính doanh nghiệp, luật doanh nghiệp, kinh tế vi vĩ mô, nghiệp vụ ngân hàng với các tình huống đưa ra, cổ phiếu…mỗi cái đều có 1, 2 câu…cũng có vài câu giống a Phong ôn luôn.

– Thêm các kiến thức xã hội: mục tiêu lạm phát quốc hội đưa ra 2021, ngành nghề nào chịu ảnh hưởng bởi dịch covid nhiều nhất… Nói chung kiến thức nghiệp vụ khá rộng.

– 1 câu tính toán. Có phần sản phẩm Vietcombank mình nhớ mang máng 1,2 câu:​

Câu 1: Nếu ROA và ROE bằng nhau thì thể hiện điều gì? => tài chính doanh nghiệp
Câu 2: Trần nợ công của chính phủ giai đoan 2016-2021 là bao nhiêu? => vĩ mô, hiểu biết chung
Câu 3: Theo bạn đức tính chuyên viên khách hàng bán buôn cần có là gì? => hiểu biết về vị trí thi tuyển
Câu 4: Đường cong philips thể hiện điều gì? => vĩ mô
Câu 5: Kỳ kế toán bắt đầu từ thời điểm nào trong năm? => tổng quan kế toán ngân hàng
Câu 6: Giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có các khoản mục nào khác nhau?
Câu 7: Năm 2016 ngành nghề nào là ngành phát triển nhất
Câu 8: Năm 2021 dự kiến lạm phát của Việt Nam bao nhiêu phần trăm?
Câu 9: Chênh lệch giá cổ phiếu được ghi nhận vào đâu?
Câu 10: Công thức tính vòng quay khoản phải thu

Các câu tính toán

Câu 11: Đường AE dịch chuyển sang phải dẫn đến điều gì?
Câu 12: GNP được thực tính vào đâu?
Câu 13: Tỷ lệ trích lập dự phòng chung từ nhóm mấy đến nhóm mấy?
Câu 14: Chứng từ L/C không phù hợp, ngân hàng thanh toán khi nào?
Câu 15: Khi thu nhập tăng thì khả năng nắm giữ tiền mặt của người dân thay đổi thế nào?
Câu 16: Bạn đã chuẩn bị rất kỹ để tư vấn cho một khách hàng, nếu đang tư vấn mà đột ngột khách hàng nói không có nhu cầu vay nữa thì bạn làm gì?
Câu 17: NPV đánh giá yếu tố gì của một dự án?
Câu 18: Tính ROE theo phương trình Doupont?
Câu 19: Hệ số GINI
Câu 20: Chỉ số PMI
Câu 21: Chỉ số GNP
Câu 22: Thuế suất tăng từ 30% lên 40% với mức thu nhập 30.000, tính thuế suất cận biên của người có thu nhập 31.000
Câu 23: So sánh kết luận về chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của 1 Doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp, cho số liệu về doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận trước thuế.
Câu 24: Cầm cố khác thế chấp như thế nào?
Câu 25: Doanh nghiệp xây nhà để bán nhưng chưa hoàn thiện thì hạch toán vào đâu

ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 – ĐÁNH GIÁ CHUNG:

– Đề thi có nhiều về vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, đặc biệt VCB ít ra các dạng bài tính toán, thường là các dạng bài tính toán cơ bản áp dụng công thức là tính được như ROA, ROE, WACC, NIM, PE,…..

– Phần sản phẩm VCB tuỳ đề mới có nhưng không được bỏ qua vì đây là phần nằm trong phần chắc chắn thi, không có trong test thì cũng cần biết khi có phỏng vấn.

– Luật doanh nghiệp thường hỏi về cổ phiếu trái phiếu, doanh nghiệp có/không có tư cách pháp nhân,…

– Luật tổ chức tín dụng

– Mặc dù thi vị trí QHKH nhưng vẫn có câu hỏi liên quan đến kế toán ngân hàng nhưng chỉ là phần tổng quan (không hỏi sâu như vị trí GDV) => nên học phần tổng quan (đối tượng, đặc điểm của kế toán NH, chứng từ), học chuẩn mực kế toán 01 để biết một số nguyên tắc cơ bản

– Kiến thức hiểu biết xã hội: Các câu hỏi xoay quanh đại dịch Covid xoay quanh ngành nghề chịu ảnh hưởng, lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp.

MỘT SỐ TÀI LIỆU HỌC LIÊN QUAN 
 1. Tài chính doanh nghiệp:

 1. Luật Tổ chức Tín dụng

 1. Vĩ mô

 1. Dòng tiền – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đề thi Giao dịch viên/ kế toán

ĐỀ THI VIETCOMBANK 2021 – NGHIỆP VỤ​ 
Về vĩ mô
 • Đường cong phillip trong ngắn hạn với tỷ lệ lạm phát thấp gắn với? => vĩ mô
 • NHNN cố định tỷ giá, thị trường tự do giá USD cao hơn giá NHNN, các nhà đầu tư làm gì để có lời? => vĩ mô
 • Các nhà trọng tiền tin rằng có thể ….. bằng cách…. => vĩ mô
Về luật doanh nghiệp
 • Cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp giống nhau điểm nào? => luật doanh nghiệp
 • Đối tượng nào không có tư cách pháp nhân => luật doanh nghiệp
Về Tài chính doanh nghiệp
 • Để biết chi phí thu mua trong kỳ có thể tính bằng công thức nào? => tài chính doanh nghiệp
 • Trường hợp nào làm tăng chỉ số thanh toán ngắn hạn và giảm chỉ số thanh toán nhanh => tài chính doanh nghiệp
Các nội dung nghiệp vụ khác
 • Yếu tố nào sao đây không phải là nguồn huy động vốn của ngân hàng thương mại? => bảng cân đối kế toán NH
 • Hạch toán ngoại tệ trên tài khoản 4711 và 4712 => nghiệp vụ mua bán ngoại tệ
 • Ngân hàng thông báo và ngân hàng nhận lệnh => kế toán thanh toán vốn
 • Chệnh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành hạch toán vào đâu? => kế toán huy động vốn : phát hành trái phiếu
 • Trường hợp nào làm giảm vốn chủ sở hữu => bảng cân đối kế toán NH
 • Hạch toán vào mục nào của báo cáo lưu chuyển tiền tệ => kế toán báo cáo kết quả kinh doanh, VCSH
 • Doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định thì hạch toán thế nào => kế toán mua bán tài sản cố định
 • LC dẫn chiếu hợp đồng ngoại thương, ngân hàng phát hành xác nhận bộ chứng từ hợp lệ theo? => nghiệp vụ
 • Những câu không nhớ thì khó hơn mấy câu này. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra mấy câu hỏi thuộc dòng tiền từ hoạt động nào? (hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư​

Đề thi Vietcombank 2022 – Một số tài liệu liên quan

 1. Tổng quan kế toán ngân hàng

 1. Huy động vốn – Giấy tờ có giá

 1. Kế toán mua bán Tài sản cố định

   

 1. Kế toán vốn chủ sở hữu

  Phần thi Tiếng Anh – Đề thi Vietcombank: 50 câu – 45 phút

  Anh văn thì hầu như là ngữ pháp, thành ngữ căn bản… mệnh đề quan hệ cũng nhiều…Ai nắm chắc căn bản thì chắc cũng trên 50% hết.

 1. Mệnh đề quan hệ

   

 1. Các loại thì

 1. Giới từ

Chúc các bạn thi tốt !!!

BQT U&Bank.

———————————-

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng của Big4, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi Big4; mùa tuyển dụng 2022 – Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng Big4 đợt tuyển dụng đầu năm 2022.

Đối tượng học tập của chương trình sẽ là:

♦ Ứng viên muốn học tập bài bản, đầy đủ, hệ thống trong khoảng thời gian ôn tập dài, đủ để ngấm & hiểu kiến thức + các dạng bài tập Thi tuyển

♦ Ứng viên chuẩn bị Tốt nghiệp, có kế hoạch thi tuyển Big4 năm 2022

Điểm nổi bật của chương trình:

➡ Làm và chữa chi tiết đề thi Big4 năm 2016 – 2022 (cập nhật đề thi Big4 đợt thi gần nhất, đến tháng 12/2021)

➡ Hệ thống kiến thức chọn lọc sát nhất với đề thi

➡ Ôn tập trọng tâm, cô đọng

➡ Chiến thuật tập trung vào nội dung hay thi tuyển

Đặc biệt, các Nội dung về Tiếng Anh đều có sẵn trong Nội dung Ôn tập. Theo đó, UB Academy sẽ hướng dẫn Học, làm & Chữa đề thi Tiếng Anh trực tiếp của BIDV.

UB Academy cam kết Học viên có đầy đủ nền tảng về Kiến thức & Kỹ năng, thậm chí hoàn toàn TRÚNG TỦ cho các đợt thi tuyển kế tiếp của Big4.

Chi tiết chương trình tại:Luyện thi cấp tốc Ngân hàng Vietcombank

Khoá học tủ Ngân hàng Vietcombank

Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777

Hoặc liên hệ tư vấn viên: Biện Thị Thu Hiền SĐT/Zalo: 0984.430.197