• Cơ quan Nhà nước tuyển dụng
 • Tin tuyển dụng
 • Kho bạc nhà nước tuyển dụng

  Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng công chức 740 chỉ tiêu năm 2022

  Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-BTC ngày 09/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2022, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể

  Bài Viết Gần Đây

  Cơ quan Nhà nước tuyển dụng

  Kho bạc Nhà nước tuyển dụng 740 chỉ tiêu năm 2022

  Theo nguồn tin tổng hợp những hình ảnh thu thập được để thành viên có thêm thông tin tham khảo đáng tin cậy về đợt tuyển Kho Bạc Nhà Nước năm 2022. Với 740 chỉ tiêu công chức thấp hơn năm 2021
  Cơ quan Nhà nước tuyển dụng,Kinh nghiệm thi Công chức,

  Tổng cục Thuế tuyển dụng 2024 chỉ tiêu năm 2022

  Căn cứ Quyết định số 1718/QQĐ-BTC ngày 29/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tuyển dụng chỉ tiêu cực
  Cơ quan Nhà nước tuyển dụng

  Kho bạc Nhà nước tuyển dụng 740 chỉ tiêu năm 2022

  Theo nguồn tin tổng hợp những hình ảnh thu thập được để thành viên có thêm thông tin tham khảo đáng tin cậy về đợt tuyển Kho Bạc Nhà Nước năm 2022. Với 740 chỉ tiêu công chức thấp hơn năm 2021
  Cơ quan Nhà nước tuyển dụng,Kinh nghiệm thi Công chức,

  Tổng cục Thuế tuyển dụng 2024 chỉ tiêu năm 2022

  Căn cứ Quyết định số 1718/QQĐ-BTC ngày 29/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tuyển dụng chỉ tiêu cực

  ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

  Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.