Quản trị rủi ro Cá nhân dành cho Quan hệ Khách hàng

Thông tin chung

 • Khai giảng:

 • Ca học:

 • Giờ học:

 • Ngày học:

 • Thời lượng:

  4 buổi buổi

 • Học phí:

  1.200.000 vnđ

Đăng ký tham dự khoá học

Đăng ký tư vấn thông tin khoá học

Nội dung khóa huấn luyện

Tôi là nhân viên ngân hàng, tôi yêu thích làm việc trong ngân hàng, nhưng…
 • Tôi không hiểu rõ những loại rủi ro phát sinh từ các hoạt động trong Ngân hàng?
 • Tôi không chắc các công việc tôi đang thực hiện hàng ngày có tiềm ẩn rủi ro nào không?
 • Tôi làm gì để phòng tránh và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể vướng phải?
 • Tôi rất sợ sẽ vô tình trở thành tội phạm ngân hàng?

Khóa học “Quản trị rủi ro cá nhân trong Ngân hàng” sẽ trả lời cho tất cả các học viên đang là hoặc sắp trở thành nhân viên ngân hàng có cùng những băn khoăn ở trên.

Kiến thức bạn sẽ được trang bị:
 • Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng
 • Các loại rủi ro trong ngân hàng (ví dụ mỗi loại)
 • Thực hành nhận biết các tình huống dẫn đến rủi ro
 • Các rủi ro có thể phát sinh trong các giao dịch cơ bản: Tiền gửi tiết kiệm, Phát hành thẻ Tín dụng, Cho vay
 • Tội phạm về ngân hang, các loại tội phạm
 • Phân tích tội phạm ngân hàng thông qua ví dụ nổi tiếng
 • Thực hành đóng vai các vị trí trong ngân hàng xử lý các tình huống rủi ro
 • Công cụ để ngăn ngừa rủi ro
Kỹ năng bạn sẽ được luyện tập:
 • Thuyết trình
 • Thảo luận và làm việc nhóm
 • Giao tiếp
 • Brainstorming
 • Giải quyết vấn đề
Cấu trúc khóa học
 • Modul 1: Tổng quan về quản trị rủi ro trong ngân hàng: Định nghĩa, phân loại và bộ máy quản trị
 • Modul 2: Phân tích rủi ro thông qua quy trình Gửi tiền gửi tiết kiệm và Phát hành Thẻ tín dụng cá nhân
 • Modul 3: Phân tích rủi ro thong qua quy trình Cho vay
 • Modul 4: Tội phạm ngân hàng: Tìm hiểu định nghĩa, phân loại và ví dụ điển hình
 • Modul 5: Thực hành đóng vai trong các tình huống rủi ro.
Chứng chỉ được cấp sau khoá học:

Tất cả học viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp Chứng nhận của UB và Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ của Học viện Tài chính (do Giám đốc Học viên ký, đóng dấu) theo quy định tại Thoả thuận hợp tác Đào tạo giữa CTCP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam và Học viện Tài chính ký ngày 08/01/2015. Chứng chỉ có giá trị trên phạm vi Toàn quốc.

Ai sẽ đủ điều kiện đăng ký khóa học?

Khóa học đặc biệt phù hợp đối với những bạn đang làm nhân viên trong Ngân hàng ở các vị trí Quan hệ khách hàng, giao dịch viên, Hỗ trợ tín dụng, Quản trị rủi ro, Kiểm tra kiểm soát nội bộ ... Ngoài ra, những bạn sinh viên muốn am hiểu sâu về kiến thức nghiệp vụ, muốn có hành trang tốt nhất cho công việc trong tương lai cũng có thể đăng ký tham gia khóa học.

Ai sẽ tham gia giảng dạy khóa học?

Giảng viên của Khóa học là những Anh/chị có ít nhất từ 8-10 năm kinh nghiệm trong Ngân hàng, hiện đang trực tiếp làm công tác Kiểm toán Nội bộ, lãnh đạo bộ phận Kiểm toán Nội bộ.

Chế độ chăm sóc sau khóa học:

Tất cả học viên tham gia khóa học đều được hưởng trọn vẹn các tiện ích của Chương trình chăm sóc học viên – UBCare. Cụ thể: Học viên tham gia khóa học sẽ được ưu tiên hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Để đăng ký khoá học, bạn vui lòng hoàn thiện thông tin theo mẫu sau:
[vfb id=2]