Cảm nhận học viên

Hotline

024.3232.1999

Cảm nhận Minh Châu

8:55 - 6/11/2013

  |   Lượt xem: 824   |   Đăng tại: Cảm nhận học viên

Em xin cảm ơn các anh chị Giảng viên chương trình đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Banking workshop 6 – Chuyên đề quan hệ khách hàng và các bạn trong lớp nữa, đã cho em một lớp học dù chỉ vẻn vẹn 2 tháng thôi nhưng đầy kỷ niệm như thế này. Mình đã học được rất nhiều kiến thức thực tế bổ ích từ chương trình.