messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Điều kiện ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước 2023

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước đều có những đợt tuyển dụng công chức - viên chức, bài viết dưới đây tổng hợp yêu cầu tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước 2023

Điều kiện ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước 2023

1. Điều kiện ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước 

1.1 Điều kiện chung

 • Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có lý lịch rõ ràng, phảm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
 • Tốt nghiệp Đại học theo đúng ngành/ chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu và xếp loại tốt nghiệp của vị trí việc làm

1.2. Điều kiện về chuyên ngành đào tạo

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Ngành/Chuyên ngành tuyển dụng

Chuyên viên hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng - mảng thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng

Ngân hàng; tài chính; kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Toán kinh tế; Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Thống kê kinh tế; Kinh tế kế hoạch; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán; Luật.

Chuyên viên về thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Toán kinh tế; Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Thống kê kinh tế; Kinh tế kế hoạch; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán; Luật.

2. Điều kiện ưu tiên thi tuyển Ngân hàng Nhà nước

Các đối tượng ưu tiên trong thi tuyển Ngân hàng Nhà nước gồm:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

* Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Xem thêm Phân tích tin tuyển Ngân hàng Nhà nước 2023

 

3. Hình thức và nội dung thi Ngân hàng Nhà nước

Thi tuyển Ngân hàng Nhà nước bao gồm 2 vòng: vòng thi trắc nghiệm kiến thức chung và vòng thi phỏng vấn nghiệp vụ 

Vòng 1 - Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy 
 • Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
 • Phần I - Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút
 • Phần II - Ngoại ngữ tiếng Anh: Trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút. 
 • Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy tính

Vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi:Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm)
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển
 • Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị)
  * Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

* Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

>> Xem thêm: Quy trình tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước 2023 tại đây

4. Ôn luyện hiệu quả Ngân hàng Nhà nước

Lộ trình ôn luyện Ngân hàng Nhà nước 2023 do UB cùng các chuyên gia biên soạn cung cấp cho ứng viên bộ kiến thức đầy đủ, bài bản về Kiến thức Chung và Kiến thức Chuyên ngành của kỳ thi Ngân hàng Nhà nước. 

Đây là lộ trình ôn thi duy nhất trong tháng 9, giúp các bạn tự tin chuẩn bị kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi Ngân hàng Nhà nước vào tháng 11.

Lộ trình ôn thi phù hợp với tất cả các vị trí, giúp các ứng viên:

 • Nắm chắc hiểu biết chung về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Hệ thống kiến thức chung các văn bản pháp luật
 • Cung cấp các kiến thức về chuyên viên nghiệp vụ, giúp các ứng viên nắm rõ các thông tư về các chương luật, thông tư quan trọng

Đăng ký tư vấn miễn phí lộ trình ôn Ngân hàng Nhà nước tại: