messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Hiểu biết về vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước

Một số bạn có thắc mắc rằng Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ khi đậu rồi sẽ làm gì? Bài viết này này sẽ đưa ra khái niệm và thông tin chuẩn nhất về vấn đề

Một số bạn có thắc mắc rằng Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ khi đậu rồi sẽ làm gì? Bài viết này này sẽ đưa ra khái niệm và thông tin chuẩn nhất về vấn đề đó theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng trong Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có rất nhiều vị trí việc làm, như chuyên viên nghiệp vụ, thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân, văn thư, lái xe. Do đó, NHNN sẽ có rất nhiều thông báo tuyển dụng cho từng vị trí việc làm, trong đó vị trí mà nhiều người quan tâm nhất đó Chuyên viên Nghiệp vụ.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNN các tỉnh thì được quy định tại Nghị định 16/2017/ND-CP. Trong đó thông thường các tỉnh sẽ có 4 phòng, một số tỉnh sẽ có 5 phòng, 7 phòng thậm chí 8 phòng như TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái mang tính chất phổ biến trước, các bạn có thể xem kĩ ở các quyết định 1691, 1692, 1805, 1806 của NHNN.

Một Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh thông thường sẽ có 4 phòng như sau:

 1. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
 2. Phòng Tiền tệ – Kho quỹ và Hành chính
 3. Thanh tra, giám sát ngân hàng
 4. Phòng Kế toán – Thanh toán

Một số tỉnh thành lớn có 5 phòng sẽ gộp mảng Nhân sự và Hành chính thành một phòng mới. Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm một số phòng đặc thù khác như phòng Tin học, phòng Ngoại hối…

Qua cơ cấu như trên thì khi bạn đậu công chức loại C vị trí chuyên viên nghiệp vụ, các bạn có thể được phân vào bất kì 1 trong 4 phòng nêu trên. Tùy vào tình hình thực tế ở mỗi chi nhánh, bạn có thể được phân về các vị trí hiện đang còn thiếu trong chi nhánh đó. Có một điều chắc chắn rằng, bạn sẽ không bị phân về các mảng như kiểm ngân, thủ kho, thủ quỹ hay văn thư, bởi những vị trí đó sẽ được tuyển dụng riêng ở một thông báo khác.

Tóm lại, việc của các bạn là hãy cứ yên tâm ôn tập và thi tuyển thật tốt. Chuyên viên Nghiệp vụ chính là vị trí tốt nhất mà bạn có thể ứng tuyển trong Ngân hàng Nhà nước.

Các thông tin liên quan về tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước:

 1. Học chuyên ngành nào có thể ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước
 2. Đối tượng ưu tiên trong kỳ tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước mới nhất
 3. Điều kiện miễn thi tiếng Anh khi ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước là gì?
 4. Hồ sơ tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước gồm những gì?
 5. Hướng dẫn điền phiếu dự tuyển thi Ngân hàng Nhà nước
 6. Thời gian và nội dung thi tuyển Ngân hàng Nhà nước mới nhất
 7. Danh sách Hotline hỗ trợ thông tin ứng tuyển Ngân hàng Nhà nước

——***——

Cập nhật liên tục các thông tin về tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước: