messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

UBGroup tham gia Hội nghị thường niên Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam 2018

Ngày 16/3/2018, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 2 nhiệm kỳ VI. Chủ tịch HĐQT của UB Group đã tham gia với vai trò Hội viên của Hiệp hội.

 

Trong năm vừa qua VNBA đã phối hợp với NHNN xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện để hội viên hoạt động. VNBA đã tích cực tham gia có hiệu quả với NHNN trình Chính phủ và Quốc hội thông qua 2 văn bản quan trọng trong quá trình tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng là Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD 2010.

 

Theo ông Phan Đức Tú – Chủ tịch VNBA, năm qua VNBA đã chú trọng vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức hội viên (TCHV) với cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các TCHV, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của các TCHV.

 

 

VNBA đã gửi nhiều công văn cho Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ chỉnh sửa Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Đồng thời, VNBA đã phối hợp với các Vụ, Cục NHNN, chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố và các TCHV đề nghị Sở Công thương các tỉnh không tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của 3 dịch vụ ngân hàng ghi trong Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong khi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg chưa được chỉnh sửa.

 

Bên cạnh đó, đã can thiệp có kết quả để Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên và Cà Mau dừng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

 

Về khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện yêu cầu tại Công văn số 2916/C67-P9 ngày 31/5/2017 của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an hướng dẫn các tỉnh, thành phố xử lý vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng nhận thế chấp, VNBA đã phối hợp chặt chẽ với NHNN có công văn đề nghị Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận và không xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng nhận thế chấp phương tiện giao thông khi tham gia giao thông.

 

Cùng với đó, đã phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng, báo cáo và đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao có văn bản hướng dẫn tòa án các cấp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hệ thống ngân hàng trong hoạt động cũng như khi thi hành án.

 

VNBA cũng đã thường xuyên theo dõi tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD 2010 và Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 và những chủ trương, chính sách lớn khác theo chỉ đạo của NHNN.

 

Năm 2017 vừa qua, VNBA tiếp tục duy trì, tăng cường và tiếp tục mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan, làm tốt công tác đối ngoại. Năm 2017 là năm thành công trong công tác hợp tác quốc tế của VNBA, đặc biệt và nổi bật là đã huy động được sức mạnh tổng hợp tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) ASEAN lần thứ 47 tại Đà Nẵng (ngày 23-24/11/2017) với tư cách nước chủ nhà.

 

Hội nghị đã được lãnh đạo HHNH ASEAN và các HHNH bạn khen ngợi, đánh giá cao. Bên cạnh đó, VNBA vẫn tiếp tục tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động của HHNH ASEAN và đẩy mạnh hợp tác song phương với HHNH thành viên trong khối ASEAN, phối hợp với các HHNH trong khu vực và các đối tác nước ngoài có uy tín tổ chức được một số hội thảo quốc tế lớn tại Việt Nam với các chủ đề được các TCHV quan tâm, nâng cao vị thế của HHNH Việt Nam, như:

 

Phối hợp cùng The Asian Banker lần đầu tổ chức sự kiện với chủ đề “The Future of Finance – Vietnam 2017”; Phối hợp với Hiệp hội phần mềm Hàn quốc (KOSA) và Cục Công nghệ thông tin NHNN tổ chức Diễn đàn Ngân hàng Việt Nam – Hàn Quốc; Phối hợp với HHNH ASEAN và HHNH Singapore tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng cơ sở hạ tầng số cho ngân hàng tương lai”; Phối hợp với đối tác Terrapinn lần đầu tổ chức hội thảo quốc tế “Seamless Việt Nam 2017” về thanh toán, bán lẻ và thương mại điện tử tại TP. HCM; Phối hợp với Cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin Hàn Quốc (NIPA) tổ chức thành công Ngày công nghệ thông tin Hàn Quốc (Korean ICT Day) tại TP. Hồ Chí Minh; Phối hợp với Moody’s tổ chức thành công hội thảo tại Hà Nội, đánh giá về tình hình hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, thu hút các TCHV quan tâm tham dự; Phối hợp với NHNN tổ chức Hội thảo bàn tròn với HHNH Ý…

 

Trong năm 2018, VNBA sẽ vận động các TCHV tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và NHNN về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thúc đẩy phát triển công nghệ ngân hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng, chất lượng cho nền kinh tế, đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương lớn của Nhà nước như: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Ban, đơn vị và các Ủy ban chính sách, Ủy ban công nghệ, Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng, Hội Thẻ ngân hàng, Câu lạc bộ Fintech; tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng với NHNN trong xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các TCHV, nhất là những nội dung cấp thiết, trọng tâm.

 

Kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến của các TCHV, phản ảnh sát đúng những nhu cầu, yêu cầu chính đáng của các TCHV, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò làm cầu nối và đại diện tiếng nói của các TCHV. Bám sát các chủ trương, chính sách và chỉ đạo mới của Chính phủ và NHNN, phối hợp với các bên liên quan tạo sự đồng thuận và thực hiện đạt hiệu quả cao trong hệ thống ngân hàng.