messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Tổng Hợp Công Việc Ngạch Công Chức Hải Quan 2023

Tổng cục Hải quan đã chính thức lên tin tuyển dụng 543 chỉ tiêu cho năm 2023 cho các ngạch chính: Kiểm tra viên Hải quan, Chuyên viên Hải quan, Văn thư Hải quan, Kế toán viên Hải quan. Cùng UB Academy mô tả công việc theo từng vị trí của ngành Công chức Hải quan 2023 trong bài viết dưới đây.

công việc ngành công chức Hải quan

 1. Ngạch kiểm tra viên Hải quan

1.1. Kiểm tra viên Hải quan là gì?

Ngạch Kiểm tra viên Hải quan có trách nhiệm thực hiện các hoạt động kiểm tra và giám sát hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu qua cửa khẩu. Ngạch Kiểm tra viên Hải quan chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan, luật pháp và quy trình liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và quản lý hàng hóa.

Mô tả công việc ngạch Hải quan

1.2. Mô tả công việc Kiểm tra viên Hải quan

Các công việc mà Kiểm tra viên Hải quan thực hiện bao gồm:

 • Kiểm tra hàng hóa: Kiểm tra hàng hóa và chứng từ liên quan nhằm xác định tính chất, chất lượng, số lượng và giá trị của hàng hóa để đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan và luật pháp quốc tế về xuất nhập khẩu.
 • Xử lý thủ tục hải quan: Thực hiện các thủ tục và biểu mẫu hải quan, nhập dữ liệu và thông tin hàng hóa vào hệ thống hải quan, và xác định mức thuế và các khoản phí hải quan áp dụng cho hàng hóa.
 • Kiểm soát và giám sát: Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa, kiểm tra việc tuân thủ các quy định hải quan và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện kiểm tra thực tế tại các kho bãi và cơ sở sản xuất để đảm bảo sự tuân thủ các quy định hải quan.
 • Hướng dẫn và tư vấn: Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân về quy định hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu, thuế và các vấn đề liên quan khác.
 • Hợp tác quốc tế: Tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan, như trao đổi thông tin, đối thoại và đào tạo với các cơ quan hải quan của các quốc gia khác.

 

2. Ngạch Chuyên viên Hải quan

2.1. Chuyên viên Hải quan là gì

Ngạch Chuyên viên Hải quan là một vị trí công việc trong ngành Hải quan, có trách nhiệm chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động hải quan liên quan đến kiểm soát, xử lý và giám sát hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.

2.2. Mô tả công việc Chuyên viên Hải quan

Các công việc mà Chuyên viên Hải quan thực hiện bao gồm:

 • Quản lý và chỉ đạo: Chuyên viên Hải quan đảm nhận vai trò quản lý và chỉ đạo công việc của đơn vị hải quan trong khu vực hoạt động của mình. Họ phải nắm vững quy định hải quan, luật pháp liên quan và áp dụng chúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 • Xử lý thủ tục hải quan: Chuyên viên Hải quan tiếp nhận và xử lý các thủ tục hải quan liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Điều này bao gồm nhập liệu, kiểm tra chứng từ, xác định mức thuế và phí hải quan, và cung cấp hướng dẫn về thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp và cá nhân.
 • Kiểm tra và giám sát: Chuyên viên Hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa, chứng từ và phương tiện vận chuyển để đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan. Họ cũng giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát hải quan và xử lý các trường hợp vi phạm.
 • Tư vấn và hướng dẫn: Chuyên viên Hải quan cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân về quy định hải quan, quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu, cũng như vấn đề liên quan đến thuế và chính sách hải quan.
 • Hợp tác quốc tế: Chuyên viên Hải quan tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế với các cơ quan hải quan của các quốc gia khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin, đối thoại và tham gia vào các dự án và chương trình hợp tác.

3. Ngạch văn thư Hải quan

3.1. Ngạch văn thư Hải quan là gì?

Ngạch Văn thư Hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động hải quan bao gồm: tiếp nhận, xử lý và quản lý các văn bản nhập khẩu, xuất khẩu, thủ tục hải quan, báo cáo, biên bản và tài liệu khác. Sau đó, họ tiến hành xử lý và xác nhận tính chính xác của các thông tin trong văn bản. Điều này đòi hỏi kỹ năng trong việc đọc hiểu và hiểu rõ các quy định, quy trình và quyền lợi liên quan đến hoạt động hải quan.

3.2. Mô tả công việc Văn thư Hải quan

Các công việc mà Văn thư Hải quan thực hiện bao gồm:

 • Xử lý văn bản: Chuyên viên Văn thư Hải quan tiếp nhận, xử lý và quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động hải quan. Điều này bao gồm việc tiếp nhận văn bản, nhập liệu, lưu trữ, phân phối và theo dõi tiến trình xử lý văn bản.
 • Soạn thảo và biên bản: Chuyên viên Văn thư Hải quan thực hiện công tác soạn thảo văn bản, biên bản cuộc họp, báo cáo và tài liệu liên quan khác. Họ cần có khả năng sử dụng các công cụ văn bản và các quy định về cấu trúc và ngữ pháp để tạo ra các tài liệu chính xác và chuyên nghiệp.
 • Quản lý thông tin: Chuyên viên Văn thư Hải quan thực hiện việc quản lý thông tin và dữ liệu liên quan đến hoạt động hải quan. Điều này bao gồm việc tạo, cập nhật và duy trì các hệ thống lưu trữ và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật và khả năng truy cập hiệu quả.
 • Hỗ trợ văn phòng: Chuyên viên Văn thư Hải quan cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động văn phòng hàng ngày, bao gồm quản lý lịch làm việc, điều phối cuộc họp, đặt phòng và các công việc khác liên quan đến tổ chức và quản lý văn phòng.
 • Trao đổi thông tin: Chuyên viên Văn thư Hải quan tham gia vào việc trao đổi thông tin và giao tiếp nội bộ, cũng như với các bên liên quan bên ngoài. Điều này bao gồm việc tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin, hỗ trợ trong việc chuẩn bị và phối hợp các cuộc họp, hội nghị và sự kiện.

vị trí công việc ngạch Hải quan

4. Ngạch Kế toán viên Hải quan

4.1. Ngạch kế toán viên Hải quan là gì? 

Kế toán viên Hải quan có trách nhiệm quản lý và kiểm soát tài chính, thuế và các khoản phí hải quan trong hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Công việc của kế toán viên Hải quan bao gồm hạch toán và ghi chép các giao dịch tài chính, xử lý thuế và phí hải quan, kiểm soát tài chính, chuẩn bị báo cáo tài chính và tham gia vào hoạt động kiểm tra và kiểm toán. 

4.2. Mô tả công việc ngạch Kế toán viên Hải quan

Các công việc mà Kế toán viên Hải quan thực hiện bao gồm:

 • Quản lý hạch toán: Kế toán viên Hải quan thực hiện hạch toán và ghi chép các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động hải quan, bao gồm thuế và phí hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu và các khoản chi phí khác.
 • Kiểm soát tài chính: Kế toán viên Hải quan thực hiện kiểm soát tài chính bằng cách theo dõi các khoản thu và chi, xác nhận tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu tài chính, và đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách tài chính hải quan.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính: Kế toán viên Hải quan thực hiện công việc chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động hải quan. Điều này bao gồm việc thu thập, phân tích và tổ chức thông tin tài chính để tạo ra các báo cáo chính xác và đáng tin cậy.
 • Xử lý thuế và phí hải quan: Kế toán viên Hải quan thực hiện việc xử lý thuế và phí hải quan liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Điều này bao gồm xác định và tính toán mức thuế và phí hải quan áp dụng, chuẩn bị và nộp các báo cáo và tờ khai thuế, và đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách thuế hải quan.
 • Kiểm tra và kiểm toán: Kế toán viên Hải quan tham gia vào các hoạt động kiểm tra và kiểm toán tài chính liên quan đến hoạt động hải quan. Điều này bao gồm việc kiểm tra chứng từ, giao dịch và hồ sơ tài chính để đảm bảo tính chính xác, tuân thủ và khảo sát các rủi ro tài chính.

5. Lộ trình học tập cam kết đỗ đến vòng cuối trong đợt tuyển dụng Hải quan 2023

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi Công chức Hải quan, chưa biết xây dựng hệ thống ôn tập sao cho hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đừng lo, hãy để UB Academy xây dựng cho bạn một lộ trình ôn thi Công chức Hải quan - cam kết vượt qua vòng nghiệp vụ. Trong khóa học này, bạn sẽ được:

 • Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trọng tâm Hải quan phần Kiến thức chung 
 • Hệ thống hoá toàn bộ văn bản pháp luật phần Nghiệp vụ
 • Hệ thống kiến thức Tiếng anh đặc thù cho các vòng thi Hải quan

Đảm bảo đầu ra thi tuyển, tăng khả năng cạnh tranh với các ứng viên khác. Đăng ký nhận tư vấn ngay hôm nay!