messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Tổng hợp nội dung ôn tập Kho bạc Nhà nước 2024

Bạn đang thắc mắc thi Kho bạc Nhà nước cần học những văn bản nào? Bài viết dưới đây giúp bạn tổng hợp nội dung ôn tập của Kho bạc Nhà nước 2024

1. Nội dung ôn tập Kho bạc Nhà nước

Vòng 1: Kiến thức Chung

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KTNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời gian thi 60 phút, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước, gồm:

 • Hiến pháp năm 2013;
 • Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 • Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm:

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chinh nhà quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:

 • Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính
 • Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 0/40/2019 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phần II: Ngoại ngữ thi môn Tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi là 30 phút 

 • Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ (KBNN Hà Nội, KBNN TP HCM), Chuyên viên tin học (Cơ quan KBNN): Trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học (KBNN tỉnh, các thành phố còn lại): Trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
 • Vị trí Văn thư viên không phải thi ngoại ngữ

 

Vòng 2: Nghiệp vụ chuyên ngành

a. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015
 • Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
 • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

b. Vị trí Kế toán viên

 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 uy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

c. Vị trí Chuyên viên tin học tại Cơ quan KBNN

Vị trí Chuyên viên tin học phần mềm và cơ sở dữ liệu

 • Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
 • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C
 • Kiến thức cơ bản về câu lệnh truy vấn dữ liệu

Vị trí Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng

 • Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
 • Kiến thức cơ bản về mạng máy tính: mô hình OSI,thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị kết nối không dây
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành WIndow Server

d. Vị trí Chuyên viên tin học tại KBNN tỉnh, thành phố

 • Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
 • Kiến thức cơ bản về mạng, mô hình OSI, phân loại mạng (mạng Bus, Star, Ring)
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server

e. Vị trí Văn thư viên

 • Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 • Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

>> Xem thêm: Bộ tài liệu luyện thi Kiến thức chung Kho bạc Nhà nước 2024 tại đây ​​​​​​​

2. Yêu cầu hồ sơ tuyển dụng Kho bạc Nhà nước

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đăng tải trên website của KBNN 
 • Bản photo bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản photo văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên hoặc miễn thi ngoại ngữ trong tuyển dụng (nếu có)
 • 3 phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận; 02 ảnh (4cmx6cm) chụp trong thời gian từ 6 tháng gần đây tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh

>> Xem thêm: Điều kiện ứng tuyển Kho bạc Nhà nước tại đây

3. Ôn thi Kho bạc Nhà nước hiệu quả cùng UB Academy

 • Ôn luyện thi Kho bạc Nhà nước thường được đánh giá là khá khó vì khối lượng kiến thức lớn, kết hợp với những văn bản hệ thống chính trị, bộ luật dài và khó nhớ. Vì thế, nhiều ứng viên cảm thấy “hoang mang” khi bước đầu bắt tay vào quá trình ôn luyện.
 • UB Academy giới thiệu đến bạn lộ trình chinh phục Kho bạc Nhà nước duy nhất trong tháng 2.
 • Hệ thống học tập thông minh, đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp kết hợp với bộ tài liệu được UB  biên soạn lại giúp học viên dễ học - dễ nhớ - sẵn sàng trở thành công chức Kho bạc Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Lộ trình học giúp bạn: 

 • Nắm chắc hiểu biết chung về Kho bạc Nhà nước Việt Nam
 • Hệ thống kiến thức chung các văn bản pháp luật
 • Cung cấp các kiến thức về chuyên viên nghiệp vụ, giúp các ứng viên nắm rõ các thông tư về các chương luật, thông tư quan trọng

Đăng ký tư vấn và sẵn sàng học ngay tại đây: