messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ AGRIBANK 2023

Nhiều người mơ ước trở thành nhân viên ngân hàng Agribank bởi nhiều lý do khác nhau. Bởi lẽ đây là công việc không chỉ có sự ổn định trong công việc và thu nhập hấp dẫn, mà còn mang đến khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp cao và nhiều yếu tố khác.

Tuy nhiên, việc ôn tập thường đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là khi chuẩn bị cho kỳ thi. Vì vậy, hãy cùng UB xem ngay Tổng hợp đề thi Agribank để hiểu rõ cấu trúc đề thi và kiến thức cần chuẩn bị.

đề thi agribank 2023

1. Cấu trúc đề thi Agribank 2023

Cơ cấu đề thi tuyển của Agribank thường bao gồm phần thi nghiệp vụ, thi tiếng Anh (ở một số vị trí yêu cầu). Đặc biệt đề thi của Agribank còn đặc biệt phân chia theo khu vực và có sự phân hóa rõ ràng ở các nhóm vị trí khác nhau.

1.1. Kết cấu đề thi ngân hàng Agribank

Đặc thù rất nhiều Chi nhánh yêu cầu thi chung cả 2 Nghiệp vụ, tức ứng viên thi Tín dụng hoặc Kế toán vẫn phải làm bài thi 50% Kế toán + 50% Tín dụng. Tuy nhiên đối với đợt tuyển dụng tập trung toàn quốc 2022, công văn có ghi rõ ứng viên chỉ thi duy nhất nghiệp vụ mình ứng tuyển. Vị trí tín dụng thi nghiệp vụ tín dụng, kế toán thi nghiệp vụ kế toán, ngân quỹ thi nghiệp vụ quỹ… Giảm tải rất nhiều nội dung ôn tập cho ứng viên.

Cấu trúc đề thi Agribank thường bao gồm:

 • 8 câu trắc nghiệm lý thuyết (2 điểm), kiến thức rộng đa số về luật và quy trình
 • 2 câu nhận định đúng/sai và giải thích (2 điểm)
 • 2 câu bài tập (3 điểm), thường về dạng tính toán. VD: tính hạn mức tín dụng của phương thức cho vay từng lần, đề nghị khách hàng vay theo phương thức nào

Cập nhật mới nhất, ngân hàng Agribank không có bài thi tin học mà chỉ thi Nghiệp vụ. 

Kết quả cuối cùng sẽ được tính dựa trên cả 2 vòng theo tỉ lệ 60% thi nghiệp vụ + 40% phỏng vấn.

đề thi agribank 2023

1.2. Review Kiến thức trọng tâm 

Toàn bộ kiến thức trọng tâm của nghiệp vụ ngân hàng (tỷ trọng chiếm 50% tổng điểm vòng 2) bao gồm:

 • 06 Kiến thức nghiệp vụ trọng tâm cho vị trí Cán bộ Tín dụng - Ngân hàng;
 • 06 Kiến thức nghiệp vụ trọng tâm cho vị trí Cán bộ Kế toán - Ngân hàng;
 • Hệ thống hoá 08 Văn bản Pháp luật quan trọng và được cập nhật mới nhất.

Kiến thức trọng tâm để giải bài tập (tỉ trọng chiếm 50% tổng điểm vòng 2) bao gồm:

 • Hạn mức Tín dụng;
 • Cho vay từng lần;
 • Tài trợ Dự án;
 • Dòng tiền;
 • Tài chính Doanh nghiệp;
 • Định khoản Kế toán Ngân hàng.

2. Review đề thi thử Agribank 2023

2.1. Đề thi thử Agribank - Vị trí tín dụng/ Quan hệ khách hàng

Câu 1: Các ngân hàng thương mại Việt Nam có được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán hay không? 

 1. Hoàn toàn không
 2. Được tham gia không hạn chế
 3. Có, nhưng sự tham gia rất hạn chế
 4. Có, nhưng phải thông qua công ty chứng khoán độc lập

Câu 2: Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa tại Ngân hàng thương mại cổ phần là bao nhiêu:

 1. Cá nhân: 5%; tổ chức: 10%
 2. Cá nhân 5%; tổ chức: 15% 
 3. Cá nhân: 5%; tổ chức: 20%
 4. Cá nhân: 10%; tổ chức: 20%

Câu 3: Theo quy định, một khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu được xem là:

 1. Nợ đủ tiêu chuẩn
 2. Nợ cần chú ý 
 3. Nợ dưới tiêu chuẩn
 4. Nợ nghi ngờ
 5. Nợ có khả năng mất vốn

Câu 4: Hãy tìm phương án đúng nhất
Khách hàng pháp nhân vay vốn tại Agribank là gì:

 1. Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã; Các tổ chức khác là pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự
 2. Doanh nghiệp tư nhân.
 3. Tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ).
 4. Hộ kinh doanh

Câu 5: Trên sổ hộ khẩu một hộ gia đình có 5 người 2 vợ chồng và 3 người con. Một người con 25 tuổi đang sinh sống và lao động trong gia đình, một người con 20 tuổi đang học đại học không tham gia quá trình hoạt động kinh doanh, một người con 14 tuổi. Khi vay vốn Agribank để thực hiện hoạt động kinh doanh:

 1. Tất cả các thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên là đại diện vay vốn tại ngân hàng.
 2. Vợ và chồng ủy quyền cho người con 25 tuổi là đại diện trong hộ gia đình ký kết và thực hiện giao dịch với ngân hàng. 
 3. Cả 2 ý đều đúng
 4. Cả 2 ý đều sai

Câu 6: Đây là cam kết đơn phương bằng văn bản của ngân hàng bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Đây là loại cam kết gì?

 1. Thư bảo lãnh 
 2. Hợp đồng bảo lãnh
 3. Thư bảo lãnh và Hợp đồng bảo lãnh đều đúng, tùy theo cách ngân hàng bảo lãnh gọi
 4. Không có phương án đúng

Câu 7: Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

 1. (1) Kể từ khi cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.
 2. Kể từ thời điểm nộp đơn đăng ký giao dịch bảo đảm.
 3. (2) Thời điểm khác do các bên có thỏa thuận.
 4. (1) hoặc (2)

Câu 8: Doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật tạo nghiệp vụ ảo bằng cách thực hiện ký các hợp đồng mua bán với số lượng cao và giá bán tốt với một số công ty nhằm tăng doanh số tạm thời, tạo nhu cầu và giá bán ảo cho hàng hóa của doanh nghiệp nhằm làm đẹp báo cáo tài chính của Doanh nghiệp. Để phát hiện trường hợp này, Ngân hàng nên:

 1. Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con
 2. Kiểm tra báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con, công ty liên quan.
 3. Kiểm tra và so sánh báo cáo tài chính hợp nhất với báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con, công ty liên quan. 
 4. Tất cả đều sai

Câu 9: Trong công ty dịch vụ thì tài khoản nào dưới đây ít quan trọng nhất?

 1. Khoản phải thu
 2. Tài sản cố định
 3. Hàng tồn kho 
 4. Nợ phải trả

Câu 10: Khoản mục nào sau đây không nằm trong “Các khoản giảm trừ Doanh thu”

 1. Giảm giá hàng bán
 2. Thuế VAT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp
 3. Chiết khấu thương mại
 4. Hàng bán bị trả lại

Câu 11: Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động đầu tư, không bao gồm:

 1. Tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác
 2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, trừ trường hợp tiền chi mua cổ phiếu vì mục đích thương mại
 3. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 
 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận nhận được

Câu 12: Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn chấp nhận tất cả các dự án có thời gian hoàn vốn: 

 1. Lớn hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án
 2. Nhỏ hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án 
 3. Lớn hơn 0
 4. Là một số nguyên

Câu 13: Ông A vay Ngân hàng số tiền 70 triệu đồng để sửa nhà. Thời hạn vay là 10 tháng, với lãi suất là 1,5%/tháng, trả theo phương thức: gốc trả đều hàng tháng, lãi tính theo dư nợ giảm dần. Biết rằng: chỉ tiêu hàng tháng của gia đình ông là 15 triệu đồng/tháng (chưa kể dự phòng 500.000 đồng).

13.1. Hãy gọi tên chính xác Phương thức cho vay mà Ngân hàng áp dụng đối với ông A:

 1. Cho vay cá nhân tiêu dùng trả góp
 2. Cho vay tiêu dùng cá nhân
 3. Cho vay cá nhân
 4. Cho vay cá nhân tiêu dùng

13.2. Thu nhập tối thiểu để đảm bảo khả năng trả nợ của ông A là:

 1. 28 triệu
 2. 13 triệu
 3. 23.55 triệu 
 4. 13.05 triệu

13.3. Nếu khoản vay trên được áp dụng Phương pháp lãi gộp với lãi suất 1.25%/tháng, ở góc độ Khách hàng, Phương thức trả nợ có lợi hơn là:

 1. Phương thức lãi gộp
 2. Phương thức lãi đơn 
 3. Hai Phương pháp như nhau
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

13.4. Rủi ro có thể xảy ra đối với khoản vay này là:

 1. Ông A bị thất nghiệp
 2. Chi tiêu gia đình ông A tăng đột biến do có sự cố
 3. Ông A không dùng tiền để sửa nhà
 4. Tất cả các phương án đều đúng

2.2. Đề thi Agribank - Vị trí Kế toán/Giao dịch viên

Câu 1. Chứng từ kế toán ngân hàng phải được lưu trữ tối thiểu trong:

 1. 3 năm kể từ khi kết thúc niên độ
 2. 5 năm kể từ khi kết thúc niên độ
 3. 10 năm kể từ khi kết thúc niên độ 
 4. 20 năm kể từ khi kết thúc niên độ

Câu 2. Hạch toán lãi tiền gửi định kỳ của khách hàng, Ngân hàng đang áp dụng chế độ? 

 1. Phân bổ lãi 
 2. Dự chi lãi 
 3. Phân bổ lãi và Dự chi lãi 
 4. Thực chi lãi 

Câu 3. Ngân hàng phát hành kỳ phiếu kỳ hạn 6 tháng trả lãi sau lãi suất 12%/năm, lãi tính tròn tháng. Số lượng 100 kỳ phiếu mệnh giá 5 triệu đồng. Chiết khấu 50 nghìn/kỳ phiếu. Số tiền huy động bằng tiền mặt là:

 1. 499.5 triệu đồng
 2. 495 triệu đồng
 3. 505 triệu đồng
 4. 500.05 triệu đồng

Câu 4. Hoạt động tín dụng là hoạt động:

 1. Chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ
 2. Không thuộc đối tượng chịu thuế VAT
 3. Thuộc đối tượng chịu thuế VAT theo phương pháp gián tiếp
 4. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu 5. Ai là người phụ trách chung trong việc vận chuyển tiền?

 1. Giám đốc/Tổng giám đốc TCTD
 2. Trưởng phòng Kho quỹ
 3. Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
 4. Kế toán trưởng TCTD

Câu 6. Nhận được yêu cầu hủy LCC của một Ngân hàng cùng hệ thống, yêu cầu trả lại số tiền trước đây. Ngân hàng kiểm tra thấy số tiền thừa này chưa trả cho Khách hàng.

 1. Nợ TK 5191: 10 triệu Có TK 5191.08: 10 triệu
 2. Nợ TK 4599: 10 triệu Có TK 5191: 10 triệu
 3. Nợ TK 5191.08: 10 triệu Có TK 5191: 10 triệu 
 4. Nợ TK 5191: 10 triệu Có TK 4599: 10 triệu

Câu 7. Mua công cụ lao động về nhập kho thanh toán cho bên bán bằng tiền mặt, hạch toán

 1. Nợ TK công cụ lao động

Nợ TK thuế VAT đầu vào được khấu trừ

Có TK tiền mặt;

 1. Nợ TK chi phí mua sắm công cụ lao động

Nợ TK thuế VAT đầu vào được khấu trừ

Có TK tiền mặt

 1. Nợ TK chi phí chờ phân bổ

Nợ TK thuế VAT đầu vào được khấu trừ

Có TK tiền mặt

 1. Nợ TK Công cụ lao động

Có TK tiền mặt

Câu 8. Ngân hàng mua 1.000 cái bút, giá 10.000đ/cái (chưa có VAT 10%). Do mua số lượng lớn, nên ngân hàng được chiết khấu 2%. Tính giá trị của vật tư mua về?

 1. 8 triệu
 2. 9.8 triệu
 3. 10,78 triệu 
 4. 11 triệu

Câu 9. Chọn nhiều đáp án: Khái niệm nào sau đây chưa đúng?

Tổ chức Tín dụng gồm Ngân hàng, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổ chức tài chính vi mô

 1. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình Ngân hàng gồm ngân hàng Thương mại, ngân hàng Chính sách và ngân hàng Hợp tác xã.
 2. Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ: Nhận tiền gửi, Cấp tín dụng. 
 3. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay 

Câu 10. Khách hàng có tài sản bảo đảm là Giấy tờ có giá do chính Agribank phát hành có thời hạn còn lại trên 5 năm có tỷ lệ khấu trừ tối đa là bao nhiêu?

 1. 65%
 2. 95%
 3. 100%
 4. 80% 

Câu 11. Công  ty A có tỷ lệ vốn đối ứng tham gia Phương án sử dụng vốn (dự án vay vốn trung hạn) là 50% và đã giải ngân 25% vốn đối ứng cho dự án (có đủ tài liệu chứng minh), vậy ngân hàng sẽ giải ngân vốn vay:

 1. Theo nguyên tắc vốn đối ứng giải ngân trước nên công ty A phải giải ngân hết 50% vào dự án, ngân hàng mới bắt đầu giải ngân.
 2. Sau khi Khách hàng đã giải ngân vốn đối ứng bằng tỷ lệ tối thiểu theo quy định 25%, việc giải ngân vốn vay và phần còn lại vốn đối ứng do Giám đốc Agribank nơi cho vay quyết định. 
 3. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận giải ngân theo tỷ lệ ngay từ đầu dự án vì ngân hàng chỉ cho vay 50% số vốn của dự án (Chưa được Tổng giám đốc chấp thuận).
 4. Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận giải ngân tiếp hoặc dừng giải ngân.

Câu 12. Chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là:

 1. Ngân hàng cho vay có cơ sở bảo đảm và căn cứ vào giá trị thương phiếu, với lãi suất là lãi suất chiết khấu trên thị trường.
 2. Mua đứt thương phiếu đó hay một bộ giấy tờ có giá nào đó với lãi suất chiết khấu.
 3. Ngân hàng cho vay căn cứ vào giá trị của thương phiếu được khách hàng cầm cố tại ngân hàng và ngân hàng không tính lãi.
 4. Một loại cho vay có bảo đảm, căn cứ vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn của thương phiếu đó.

Câu 13. Tính lãi dự trả đối với số kỳ phiếu đã phát hành để ghi vào chi phí (theo kỳ kế toán tháng), đồng thời phân bổ giá trị chiết khấu giấy tờ có giá, tổng mệnh giá 5000 triệu, lãi suất danh nghĩa trả cuối kỳ là 12%/năm, giá phát hành 4955 triệu, thời hạn 9 tháng.

 1. 50 triệu 
 2. 42 triệu
 3. 976 triệu
 4. 125 triệu

3. Khóa học Ngân hàng Agribank đợt 2/2023 

Với 1 quy trình thi tuyển chặt chẽ và kết cấu đề thi khó như vậy, yêu cầu ứng viên cần chuẩn bị thật kĩ cả về mặt kiến thức chuyên môn, hiểu biết về ngân hàng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần vững cho kỳ thi tuyển. Nhất là khi Vòng thi tuyển và vòng phỏng vấn quá gần nhau, ứng viên không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi Agribank thì đừng lo,với khóa học "Luyện thi ngân hàng Agribank - Sẵn sàng đón đầu đợt tuyển I/2023" của UB Academy cam kết đào tạo từ mất gốc, tăng khả năng trúng tuyển của bạn lên tới 99%.

Trong khóa học này, bạn sẽ được:

 • Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trọng tâm đề thi Agribank
 • Lộ trình học tập cá nhân hóa - Cam kết đạt 7 điểm nghiệp vụ (thang điểm 10)
 • Định hướng nghề nghiệp cùng chuyên gia - Hạn chế rủi ro trong quá trình lựa chọn vị làm việc
 • Mô phỏng luyện giải đề thi và phỏng vấn trực tiếp của Agribank
 • Học thật - thi thật, cam kết ĐÚNG - TRÚNG đề thi Agribank!

Đảm bảo đầu ra thi tuyển, tăng khả năng cạnh tranh với các ứng viên khác. Đăng ký nhận tư vấn xây dựng lộ trình MIỄN PHÍ ngay hôm nay!