messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Tổng cục Thuế tuyển dụng 2024 chỉ tiêu năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1718/QQĐ-BTC ngày 29/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tuyển dụng chỉ tiêu cực

Căn cứ Quyết định số 1718/QQĐ-BTC ngày 29/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tuyển dụng chỉ tiêu cực lớn trên toàn quốc là cơ hội cho hàng ngàn ứng viên đã đợi chờ rất lâu. Cụ thể thông báo như sau.

Tìm hiểu về kỳ thi công chức Tổng cục Thuế tuyển dụng năm 2022

I. CHỈ TIÊU TỔNG CỤC THUẾ TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm chuyên môn nghiệp vụ Tổng cục Thuế tuyển dụng năm 2022 tại Cơ quan Tổng cục Thuế, 62 Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 324 Chi cục Thuế trực thuộc được xác định là 2024 chỉ tiêu.

– Ngạch Chuyên viên: 527 chỉ tiêu, trong đó:​

 • Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 283 chỉ tiêu;
 • Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 231 chỉ tiêu
 • Chuyên viên làm công tác Quản lý xây dựng cơ bản: 08 chỉ tiêu​;
 • Chuyên viên làm công tác Đảng: 02 chỉ tiêu
 • Chuyên viên làm công tác truyền thông: 03 chỉ tiêu.

– Ngạch Kiểm tra viên thuế: 1.387 chỉ tiêu 

– Ngạch Văn thư viên: 47 chỉ tiêu.

– Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp Thuế: 25 chỉ tiêu.

– Ngạch Văn thư viên trung cấp: 38 chỉ tiêu

(Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo Phụ lục đính kèm Tuyen dung CC Thue 2022.rar (3,37 MB))

II. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN TỔNG CỤC THUẾ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện chung Tổng cục Thuế tuyển dụng

1.1.Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:​

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;​
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;​
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;​

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:​

 • Không cư trú tại Việt Nam;​
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;​
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.​

2. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn Tổng cục Thuế tuyển dụng

2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể Tổng cục Thuế tuyển dụng như sau:

 • Thuế, Thuế Hải quan, Hải quan;
 • Kế toán, Kế toán – Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán;
 • Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế;
 • Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Marketing; Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh

2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể Tổng cục Thuế tuyển dụng như sau:

 • Thuế, Thuế – Hải quan, Hải quan;
 • Kế toán, Kế toán – Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán;
 • Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế;
 • Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Marketing; Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh; Quản lý công, Quản trị nhân lực

2.3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể Tổng cục Thuế tuyển dụng như sau:

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin; An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ 3 liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán – Tin, Toán – tin ứng dụng, Quản lý thông tin

2.4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Quản lý xây dựng cơ bản Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Kinh tế xây dựng; Kiến trúc; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện lạnh.

2.5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác Đảng Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý Nhà nước.

2.6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác truyền thông (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Báo chí; Quản lý báo chí – truyền thông

2.7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư viên Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và ngạch Văn thư viên trung cấp (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Văn thư, Văn thư lưu trữ, Lưu trữ học. Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng thí sinh phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

3. Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ

– Đối với ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế Tổng cục Thuế tuyển dụng: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu công tác ở vùng dân tộc thiểu số. Yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với từng ngạch cụ thể như sau: 

+ Ngạch Chuyên viên: Bậc 3 

+ Ngạch Kiểm tra viên thuế: Bậc 2 

– Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế; Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp Tổng cục Thuế tuyển dụng: Không yêu cầu. Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ dự tuyển

4. Lệ phí dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000 đồng/người (bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng). Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Thời gian và hình thức đăng ký dự tuyển: 

– Thời gian đăng ký trực tuyến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 21/10/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2022 

– Hình thức đăng ký dự tuyển: Trực tuyến (địa chỉ đăng ký trực tuyến: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn). 

Lưu ý: 

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn kèm theo Thông báo này trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cơ thuế. quan 

+ Khi đăng ký dự tuyển trực tuyến, thí sinh phải đính kèm bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (trừ Phiếu đăng ký dự tuyển). 

5.2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công, thí sinh sẽ nhận được Phiếu hẹn đến Cơ quan thuế đăng ký dự tuyển để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp và lệ phí dự tuyển. 

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ 08 giờ 00 ngày 15/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2022. 

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

 + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế: Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố và 342 Chi cục Thuế trực thuộc: Trụ sở Cục Thuế các tỉnh, thành phố hoặc địa điểm do Cục Thuế thông báo. Cục Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để thí sinh biết

Tư vấn miễn phí hồ sơ và khoá học luyện thi công chức Thuế tại UB Academy

Tham khảo một số bài viết sau đây để có cái nhìn tổng quan về kỳ thi Tổng cục Thuế tuyển dụng:

Liên hệ với UB Academy thông qua Fanpage, Website nếu cần hỗ trợ thêm thông tin về Tổng cục Thuế tuyển dụng.

Fanpage: https://www.facebook.com/ubvietnam