messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Tổng cục Thuế tuyển dụng 1001 chỉ tiêu năm 2024

Tổng cục Thuế đã duyệt kế hoạch tuyển dụng 1001 chỉ tiêu cho 2024 trên toàn quốc. Mời bạn xem chi tiết tại đây

1. CÔNG CHỨC THUẾ TUYỂN DỤNG BAO NHIÊU CHỈ TIÊU 2024?

Ngày 19/02/2024, Tổng cục Thuế thông báo phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Thuế 2024 với tổng 1001 chỉ tiêu, chi tiết như sau:

"Năm 2024, Bộ Tài chính đã phê duyệt 02 Kế hoạch tuyển dụng công chức để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt tự nhiên (do nghỉ hưu theo chế độ; thôi việc tự nguyện…) và thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về làm việc trong ngành Thuế, gồm:

- Kế hoạch tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2024 với 40 chỉ tiêu tại Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh theo hình thức xét tuyển;

- Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 với 961 chỉ tiêu tại Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố theo hình thức thi tuyển. 

Vì vậy, Tổng cục Thuế thông tin về chủ trương triển khai 02 Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển được biết, chủ động ôn luyện, theo dõi và đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin liên quan đến 02 Kế hoạch tuyển dụng, Tổng cục Thuế, Hội đồng tuyển dụng sẽ thực hiện Thông báo rộng rãi trên các trang thông tin điện tử của ngành Thuế, tại Trụ sở cơ quan Thuế về chỉ tiêu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và các thông tin khác liên quan để thí sinh biết và thực hiện."

II. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN TỔNG CỤC THUẾ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện chung Tổng cục Thuế tuyển dụng

1.1.Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:​

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;​
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;​
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;​

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:​

 • Không cư trú tại Việt Nam;​
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;​
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.​

2. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn Tổng cục Thuế tuyển dụng

2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể Tổng cục Thuế tuyển dụng như sau:

 • Thuế, Thuế Hải quan, Hải quan;
 • Kế toán, Kế toán – Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán;
 • Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế;
 • Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Marketing; Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh

2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể Tổng cục Thuế tuyển dụng như sau:

 • Thuế, Thuế – Hải quan, Hải quan;
 • Kế toán, Kế toán – Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán;
 • Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Tài chính quốc tế;
 • Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế học, Kinh tế ngoại thương, Kinh tế phát triển, Kinh tế và thương mại quốc tế, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Marketing; Ngân hàng, Ngoại Thương, Quản lý kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Thương mại điện tử, Thương mại đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thống kê kinh tế, Thống kê kinh doanh; Quản lý công, Quản trị nhân lực

2.3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể Tổng cục Thuế tuyển dụng như sau:

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin; An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ 3 liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Máy tính và khoa học thông tin, Tin học, Toán – Tin, Toán – tin ứng dụng, Quản lý thông tin

2.4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Quản lý xây dựng cơ bản Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Kinh tế xây dựng; Kiến trúc; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện lạnh.

2.5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác Đảng Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý Nhà nước.

2.6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác truyền thông (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Báo chí; Quản lý báo chí – truyền thông

2.7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư viên Tổng cục Thuế tuyển dụng (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên) và ngạch Văn thư viên trung cấp (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể: Văn thư, Văn thư lưu trữ, Lưu trữ học. Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng thí sinh phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

3. Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ

– Đối với ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên thuế Tổng cục Thuế tuyển dụng: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu công tác ở vùng dân tộc thiểu số. Yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với từng ngạch cụ thể như sau: 

+ Ngạch Chuyên viên: Bậc 3 

+ Ngạch Kiểm tra viên thuế: Bậc 2 

– Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế; Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp Tổng cục Thuế tuyển dụng: Không yêu cầu. Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ dự tuyển

4. Lệ phí dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000 đồng/người (bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng). Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Thuế không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

III. KHOÁ HỌC LUYỆN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2024 TỐT NHẤT

Để thi công chức Tổng cục Thuế, bạn cần có khoảng thời gian từ 2 - 3 tháng để ôn tập, tuỳ vào thời gian cá nhân mỗi học viên. Để tối ưu được kết quả ôn tập, tại UB Academy, học viên sẽ có thể chủ động ôn tập bất cứ khi nào và bất cứ đâu với những bài giảng chất lượng cao, cùng đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo ôn thi công chức Thuế.

Để lại thông tin để UB Academy có thể tư vấn khoá học cho bạn, giúp bạn có được lộ trình học ôn thi công chức Thuế phù hợp nhất.