messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

TỔNG CỤC DỰ TRỮ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 2024

Tổng cục dự trữ tuyển dụng 515 chỉ tiêu công chức năm 2024. Cùng UB tìm hiểu trong bài viết dưới đây

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ 2024

1. Số lượng chỉ tiêu

Số lượng: Tổng cục Dự trữ tuyển dụng 515 chỉ tiêu trên toàn quốc. Cụ thể

 • Chỉ tiêu tại 09 đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: 42 chỉ tiêu
 • Chỉ tiêu tại 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: 473 chỉ tiêu (Bao gồm: Hà Nội, Tây bắc, Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hai Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ)

Phân vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm 09 vị trí việc làm như sau:

Vị trí Chỉ tiêu
Chuyên viên về dự trữ nhà nước 94 chỉ tiêu
Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng 09 chỉ tiêu
Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 16 chỉ tiêu
Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin 12 chỉ tiêu
Văn thư viên 08 chỉ tiêu
Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia 126 chỉ tiêu
Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia 166 chỉ tiêu
Nhân viên bảo vệ kho dự trữ 24 chỉ tiêu
Kế toán viên 60 chỉ tiêu

 

Danh sách chỉ tiêu cụ thể từng khu vực

2. Hình thức và hạn nộp hồ sơ

2.1. Nộp hồ sơ quan đường bưu chính

 • Thời gian nhận hồ sơ qua đường bưu chính kể từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 19/7/2024

 • Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ. Thời gian nộp hồ sơ hợp lệ tính theo dấu của bưu điện nơi thí sinh gửi hồ sơ.

 • Hồ sơ dự tuyển được để vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ các thông tin gồm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí...tại đơn vị...; họ và tên; số điện thoại di động; địa chỉ liên hệ.

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển gửi hồ sơ qua đường bưu chính bằng phương thức đảm bảo về địa chỉ: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cụ Dự trữ Nhà nước, số 4 ngõ Hàng Chuối I, phố Hàng Chuối, phương Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Lưu ý: Các trường hợp gửi hồ sơ dự tuyển qua đường bưu chính chỉ tiếp nhận tại địa chỉ nêu trên.Thí sinh không gửi hồ sơ dự tuyển qua đường bưu chính về địa chỉ các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

2.2. Hình thức nộp hồ sơ trực tiếp

 • Thời gian tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển: trong 05 ngày làm việc, từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 (trong giờ hành chính từ 08 giờ đến 17 giờ hàng ngày)

 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thì nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Tổng cục dự trữ Nhà nước (địa chỉ: số 4 ngõ Hàng Chuối I, phố Hàng Chuối, phương Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nào thi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đó (danh sách các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, địa chỉ và số điện thoại liên hệ theo Phụ lục số 02 đính kèm) hoặc nộp tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước theo địa chỉ nêu trên

Lưu ý: Đổi với thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải tự mình đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận đối với các hồ sơ do người khác nộp thay.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN TỔNG CỤC DỰ TRỮ 2024

1. Điều kiện chung trong tuyển dụng Tổng cục Dự trữ 2024

 • Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
 • Có văn bằng/ chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
 • Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ

2. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ trong tuyển dụng Tổng cục Dự trữ 2024

2.1. Về trình độ chuyên môn

a) Đối với vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Tài chính; Kế toán; Kinh tế; Kiểm toán; Ngân hàng; Kế hoạch; Quản trị kinh doanh; Tín dụng; Đầu tư; Ngân sách; Thuế; Hải quan; Quản lý kinh doanh.

b) Đối với vị trí Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng:

- Đối với hồ sơ nộp vào Vụ Tổ chức cán bộ: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Hành chính; Hành chính học; Bảo hiểm.

- Đối với hồ sơ nộp vào các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Luật (không bao gồm chuyên ngành Luật hình sự); Quản trị nhân lực; Quản lý nguồn nhân lực; Hành chính; Hành chính học; Quản trị văn phòng; Bảo hiểm.

c) Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Công nghệ xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình; Kiến trúc; Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

d) Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Khoa học máy tính; Hệ thống máy tính; Hệ thống thông tin; Truyền thông máy tính; Công nghệ phần mềm; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Kỹ thuật điện tử và viễn thông; Mạng máy tính và truyền thông; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; Tin học; Kỹ thuật phần mềm; Toán Tin; Toán - tin ứng dụng; Điện tử viễn thông; Sư phạm tin học; Kỹ thuật mật mã; An toàn thông tin.

e) Đối với vị trí Kế toán viên: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/ chuyên ngành ngoại ngữ): Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.

f) Đối với vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học thuộc các ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ) liên quan đến: Bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm, quản lý, kiểm tra chất lượng lương thực, nông sản, thực phẩm, máy, vật tư, thiết bị; vật liệu polyme; Sinh học ứng dụng; Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật hóa học.

g) Đối với vị trí Văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ): Văn thư; Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học.

Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng, thí sinh phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính; văn thư - lưu trữ; lưu trữ.

h) Đối với vị trí Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm (trừ ngành/chuyên ngành ngoại ngữ) liên quan đến: Bảo quản, chế biến, kiểm nghiệm, quản lý, kiểm tra chất lượng lương thực, nông sản, thực phẩm, máy, vật tư, thiết bị; sinh học, hóa học; Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa học; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật điện.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các ngành/chuyên ngành kinh tế thì phải có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp thuộc các ngành/chuyên ngành nêu trên.

i) Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.

Lưu ý: Đối với thí sinh dự thi vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hoặc có bằng sau đại học thuộc các ngành/chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

2.2. Về trình độ Ngoại ngữ, tin học khi ứng tuyển Tổng cục Dự trữ 2024

a) Trình độ ngoại ngữ

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (tại Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước): Thí sinh có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (tại các Cục DTNN Khu vực), Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia và Kế toán viên: Thí sinh có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Vị trí Văn thư viên, Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: không phải thi ngoại ngữ.

b) Trình độ tin học

 • Vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia và Kế toán viên: Thí sinh có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Vị trí Văn thư viên, Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Không yêu cầu.

c) Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng Tổng cục Dự trữ 2024

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) như sau:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương kinh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi hoặc xét tại Vòng 2.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Tổng cục Dự trữ 2024

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Dự trữ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn, phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký và phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp): bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

(3) Đối với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ: yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

 • Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển có văn bằng do cơ sở giáo nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định khi nộp hồ sơ theo quy định tại mục (2) nêu trên.
 • Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành về ngoại ngữ,
 • Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số, giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số.

(4) Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại mục 3 Phần Ưu tiên trong tuyển dụng.

(5) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 đơn vị. Nếu thí sinh không thực hiện đúng quy định thì sẽ không được tham gia thi tuyển.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển khai thác mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển trên trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn.

– Thí sinh dự tuyển không phải nộp các loại giấy tờ như Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển trừ các trường hợp hướng dẫn tại Điểm (3) và Điểm (4) nêu trên.

– Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

– Các thành phần tài liệu trong mỗi bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được sắp xếp theo thứ tự như trên.

– Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Dự trữ Nhà nước không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm).

Người dự tuyển khai đúng hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

Người dự tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(2) Bản photo (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập (trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển); văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi ngoại ngữ theo quy định.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

- Đối với thí sinh có giấy chứng nhận/xác nhận tốt nghiệp (trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ): thí sinh nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp và chờ cấp bằng của cơ sở giáo dục đào tạo tại thời điểm nhận hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp sẽ không được tham dự kỳ thi.

- Đối với thí sinh dự tuyển đã có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp nhưng chưa có giấy công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi nộp hồ sơ tuyển dụng có thể nộp bản photo bằng tốt nghiệp và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và phải nộp bổ sung giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tai Khung trình độ Quốc gia Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp sẽ không được tham dự kỳ thi.

(3) Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản photo một trong các giấy tờ sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ.

- Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; đồng thời, thí sinh nộp kèm giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số nếu là người dân tộc thiểu số, Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp dự tuyển vào công chức ở vùng dân tộc thiểu số.

(4) Đối với thí sinh dự tuyển là đối tượng ưu tiên thì nộp thêm các hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức như sau:

Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B nộp bản photo giấy chứng nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thẻ thương binh, Quyết định được hưởng chính sách như thương binh.

- Đối với con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, nộp bản photo các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ thương binh; Thẻ bệnh binh; Quyết định được hưởng chính sách như thương binh; Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

+ Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú trở lên xác nhận.

- Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, nộp bản photo một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; giấy tờ xác nhận đã tốt nghiệp các khóa đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

- Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp bản photo Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số.

(5) 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo (mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh).

Lưu Ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 đơn vị. Nếu thí sinh không thực hiện đúng quy định thì sẽ không được tham gia thi tuyền.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển khai thác mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển trên trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://mof.gov.vn hoặc trang thông tin điện từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://gdsr.gov.vn.

- Thí sinh dự tuyển không phải nộp các loại giấy tờ như Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển trừ các trường hợp hướng dẫn tại Điểm (3) và Điểm (4) nêu trên.

- Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

- Các thành phần tài liệu trong mỗi bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được sắp xếp theo thứ tự như trên.

- Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tổng cục Dự trữ Nhà nước không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Tổng cục Dự trữ 2024

5.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày trong giờ hành chính. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thì nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (địa chỉ: số 4 ngõ Hàng Chuối I, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 024 37625655 hoặc 024 37625628).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đó (danh sách các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, địa chỉ và số điện thoại liên hệ theo Phụ lục số 02 đính kèm) hoặc nộp tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước theo địa chỉ nêu trên.

5.3. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

- Lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ thông báo mức thu lệ phí và cách thức thu lệ phí sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TỔNG CỤC DỰ TRỮ 2024

1. Thí sinh tham gia thi tuyển dự tuyển Tổng cục Dự trữ 2024 thực hiện theo hai vòng thi:

1.1. Vòng 1:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (thi môn Tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi là 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

- Trình độ bậc 3: Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí sau tại Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin.

- Trình độ bậc 2:

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí sau tại các Cục DTNN khu vực: Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin;

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Kế toán viên.

- Vị trí Văn thư viên, Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Nhân viên bảo vệ kho dự trữ không phải thi ngoại ngữ.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

1.2. Vòng 2:

- Thời gian thi: 180 phút

- Thi phỏng vấn: 30 phút cho một thí sinh (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

– Nội dung thi:

Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

- Đối với vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước: Hệ thống tổ chức bộ máy, thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với vị trí Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng: Hệ thức, kỹ năng về lĩnh vực dự trữ quốc gia; Luật cán bộ, công chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực xây dựng dân dụng, đầu tư công.

- Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: Kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, hệ điều hành; lập trình; cơ sở dữ liệu; quản trị mạng và truyền thông; an toàn thông tin.

- Đối với vị trí Kế toán viên: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến kế toán, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

- Đối với vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

- Đối với vị trí Văn thư viên: Kiến thức, kỹ năng về văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng.

- Đối với vị trí Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

- Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ, giám sát, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão.

– Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

2. Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ 2024

Xác định thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chi tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển Tổng cục Dự trữ 2024 như thế nào?

3.1. Thời gian tổ chức thi tuyển: 

Thời gian tổ chức thi tuyển: Sẽ thông báo cùng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển tại trang thông tin điện tử Bộ Tài chính (địa chỉ http://mof.gov.vn) và trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước (địa chi http://gdsr.gov.vn).

3.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển:

a) Tổ chức thi Vòng 1 tại 02 địa điểm thi tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như sau:

+ Thi tại thành phố Hà Nội:

Đối với các thí sinh thi tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên.

+ Thi tại thành phố Hồ Chí Minh:

Đối với các thí sinh thi tuyển vào các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long, Tây Nam Bộ.

b) Tổ chức thi Vòng 2: Tại 01 địa điểm tại thành phố Hà Nội.

IV. UB Academy đồng hành cùng ứng viên trên con đường sự nghiệp mơ ước.

Để có thể ôn luyện đạt kết quả tốt nhất, bạn có thể tham khảo Khoá luyện thi công chức do UB Academy trực tiếp tổ chức.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ đạt được điều gì?

 • Nắm vững kiến thức thi, đảm bảo 100% ứng viên vượt qua Vòng 1 và điểm số cạnh tranh ở Vòng 2
 • Luyện đề bám sát đề thi thực tế, luyện những bộ đề CHẮC CHẮN SẼ GẶP trong kỳ thi;
 • Vượt qua được mức điểm liệt;

Đăng ký tư vấn để UB Academy có thể tư vấn và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với bạn nhất! Cho dù bạn là ai, người mất gốc hay sinh viên chưa có kinh nghiệm, người đi làm nhiều năm quên hết kiến thức!