messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Toàn bộ quy trình thi tuyển, xét tuyển viên chức từ 27/11/2020

Kể từ ngày 27/11/2020, các quy định về thi tuyển, xét tuyển viên chức sẽ thực hiện theo 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020. 

quy trình thi tuyển viên chức

Quy định chung về điều kiện dự tuyển và chính sách ưu tiên

Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc; nam nữ, thành phần xã hội; tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên. Riêng người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật (điểm mới so với Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012).
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
File word mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Mẫu số 01
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề; hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung; không được trái với quy định của pháp luật; không được phân biệt loại hình đào tạo.
Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 đối với: Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 đối với: Người dân tộc thiểu số; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên (hiện hành chỉ yêu cầu là quân nhân chuyên nghiệp); người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.
>> Bỏ đối tượng “con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa”.

>> Bổ sung đối tượng “học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị”.

 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 đối với: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong.

> Bỏ đối tượng “đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Thi tuyển viên chức

Hình thức, nội dung và thời gian thi

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm 3 phần (có thể thi trên giấy; nếu đơn vị tuyển dụng không đủ cơ sở vật chất).
 • Phần I (60 phút): Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. (Hiện hành có phần nội dung về “chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển”).
 • Phần II (30 phút): Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo; hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Hiện tại yêu cầu có trình độ đại học trở lên).

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn; nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài; hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; được cơ quan có thẩm quyền công nhận (Hiện tại yêu cầu có trình độ đại học trở lên);

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

 • Phần III (30 phút): Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

+ Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

+ Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

(Hiện hành quy định Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1).

>> Kết quả vòng 1: Được xem là đậu vòng 1 nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 • Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành; thi viết.
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi:

+ Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn; thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

+ Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề);

+ Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định; căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.
Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Lưu ý: Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển; thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Xét tuyển viên chức

Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Thực hiện thi môn nghiệp vụ chuyên ngành như đối với trường hợp thi tuyển, cụ thể:

 • Hình thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; thực hành; thi viết (Hiện hành chỉ quy định 01 hình thức là phỏng vấn hoặc thực hành).
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi:

+ Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

+ Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề);

+ Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định; căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

 • Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.
Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên(nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển; thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

 • Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 14 Nghị định này, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Đừng quên theo dõi chuyên mục Điểm tin UB Academy; Diễn đàn U&BankBlog UBNET để cập nhật những tin tức mới nhất về ngành Tài chính – Ngân hàng.