messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

TỔNG HỢP KIẾN THỨC THI TUYỂN VIETCOMBANK MỚI NHẤT

Là một trong bốn Ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, Vietcombank luôn là mơ ước của rất nhiều ứng viên, đặc biệt là các bạn trẻ. Thực tế, thi tuyển Vietcombank được đánh giá là khó nhất trong

Là một trong bốn Ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam, Vietcombank luôn là mơ ước của rất nhiều ứng viên, đặc biệt là các bạn trẻ. Thực tế, thi tuyển Vietcombank được đánh giá là khó nhất trong số tất cả các ngân hàng. Để chinh phục Vietcombank, các ứng viên cần có cái nhìn tổng quan về kỳ thi cũng như nắm chắc toàn bộ kiến thức chung lẫn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì thế nên trong bài viết dưới đây, UB Academy sẽ giúp bạn hệ thống toàn bộ kiến thức thi tuyển Vietcombank mới nhất.

Xem thêm: Thông báo tuyển dụng Vietcombank mới nhất

1. Tổng quan kỳ thi tuyển Vietcombank

1.1 Quy trình tổng thể kỳ thi tuyển Vietcombank

 • Vòng 1: Sơ loại hồ sơ
 • Vòng 2: Thi Test (Tổ chức sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ Vòng 1 từ 07 – 10 ngày)
 • Vòng 3: Phỏng vấn Hội đồng

1.2 Kết cấu đề thi tuyển Vietcombank

Môn thi: 2 môn

 • Nghiệp vụ: 50 câu/45p

Đối với môn thi Nghiệp vụ, đề thi tuyển Vietcombank có xu hướng trộn lẫn nghiệp vụ Tín dụng & Kế toán trong đề thi.

 • Tiếng Anh: 50 câu/45p

Đề thi tiếng Anh của kỳ thi tuyển Vietcombank được đánh giá là khó nhất trong khối Ngân hàng BIG4 (từ vựng khó, từ vựng chuyên ngành; Phrasal Verb…)

Thi tại chi nhánh đăng ký thi tuyển; Thi trắc nghiệm trên máy tính, thi xong biết điểm ngay

 • Nguyên tắc tính điểm đề thi tuyển Vietcombank
  • Tổng điểm = 70% NV + 30% TA
  • Thí sinh có Tổng điểm >= 50đ sẽ được vào vòng Phỏng vấn
 • Không quy định điểm liệt đối với từng môn thi

HIỆN TẠI VIETCOMBANK ĐÃ CHÍNH THỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT III/2024 

THAM GIA NGAY NHÓM ZALO ÔN THI VIETCOMBANK ĐỢT 3/2024 CỦA UB ACADEMY: TẠI ĐÂY!

2. Tổng hợp kiến thức thi tuyển Vietcombank mới nhất

2.1 KINH TẾ HỌC – THI TUYỂN VIETCOMBANK

Module Nội dung chi tiết
Module 1: Sản lượng quốc gia
 • Khái niệm & Phân biệt GDP & GNP
 • Các phương pháp xác định GDP
 • Trường hợp không tính vào GDP
 • Khái niệm chỉ số: CPI, Lạm phát, Trượt giá của tiền…
Module 2: Tổng cung, Tổng cầu
 • Lý thuyết Tổng cầu: Đồ thị; Yếu tố ảnh hưởng đến sự Di chuyển & Dịch chuyển
 • Lý thuyết Tổng cung: Đồ thị; Yếu tố ảnh hưởng đến sự Di chuyển & Dịch chuyển
 • Mối quan hệ giữa Tổng cầu & Tổng cung
 • Chính sách Tài khoá & Cán cân ngân sách
Module 3: Tổng chi tiêu
 • Lý thuyết đường Tổng chi tiêu
 • Phân tích các hàm Tiêu dùng, Tiết kiệm, Đầu tư, Chi tiêu chính phủ…
 • Lý thuyết về Số nhân chi tiêu
Module 4: Chính sách Tiền tệ
 • Khái niệm Tiền tệ: MB, M1, M2
 • Lý thuyết Cung tiền: Số nhân tiền; Quá trình tạo tiền; Các nhân tố tác động đến Cung tiền
 • Lý thuyết Cầu tiền: Các nhân tố tác động đến Cầu tiền
Module 5: Thị trường ngoại hối
 • Lý thuyết về Cán cân thanh toán
 • Lý thuyết về Cung ngoại tệ
 • Lý thuyết về Cầu ngoại tệ
Module 6: Lạm phát & Thất nghiệp
 • Lạm phát
 • Phân loại Thất nghiệp

2.2 KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHUNG – THI TUYỂN VIETCOMBANK

Module Nội dung chi tiết
Module 1: Luật Doanh nghiệp
 • Khái niệm cơ bản
 • Lý thuyết về Công ty TNHH MTV & 2TV trở lên
 • Lý thuyết về Công ty Cổ phần
 • Lý thuyết về Công ty Hợp danh
 • Lý thuyết về Doanh nghiệp Tư nhân
Module 2: Luật Tổ chức Tín dụng
 • Chương 1 – Khái niệm cơ bản: Tổ chức Tín dụng; Phân loại; Khái niệm Tín dụng/ Người đại diện theo pháp luật; Công ty con; Công ty liên kết
 • Chương 6 – Đối tượng không cấp tín dụng/Hạn chế cấp Tín dụng/ Giới hạn cấp tín dụng (Điều 126, 127 & 128)
Module 3: Phân loại Nợ & Trích lập Dự phòng rủi ro
(Thông tư 11/2021/TT-NHNN)
 • Lý thuyết về Phân loại Nhóm Nợ
 • Lý thuyết về Dự phòng rủi ro chung & cụ thể
Module 4: Giới hạn an toàn hoạt động TCTD
 • Hệ số CAR
 • Quy định về Giới hạn an toàn hoạt động của TCTD

2.3 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THI TUYỂN VIETCOMBANK

Module Nội dung chi tiết
Module 1: Lý thuyết Cho vay
(Thông tư 39/2016/TT-NHNN)
 • Lý thuyết về Đối tượng vay vốn & Nhu cầu vay
 • Nhu cầu không cho vay
 • Loại hình cho vay: Ngắn hạn, Trung hạn, Dài hạn
 • Phương thức cho vay: Từng lần; Hạn mức Tín dụng; Thấu chi & Hợp vốn
 • Lý thuyết về Lãi suất vay
Module 2: Lý thuyết Bảo lãnh
(Thông tư 07/2015/TT-NHNN)
 • Khái niệm
 • Đối tượng cấp Bảo lãnh
 • Quy trình cấp Bảo lãnh
 • Phân loại Bảo lãnh
Module 3: Lý thuyết Tài sản bảo đảm Văn bản tham chiếu:
 • Luật Dân sự 2015
 • Nghị định 21/2021/ND-CP về Giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 102/2017/ND-CP về đăng ký Giao dịch bảo đảm

2.4 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – Thi tuyển Vietcombank

Module Nội dung chi tiết
Module 1: Bảng cân đối Kế toán
 • Khái niệm & Nguyên tắc Kế toán
 • Kết cấu Bảng cân đối Kế toán & Mối quan hệ
 • Các chỉ số cơ bản: VLĐ ròng; Nhu cầu VLĐ
Module 2: Báo cáo Kết quả kinh doanh
 • Khái niệm & Nguyên tắc Kế toán
 • Kết cấu Báo cáo Kết quả kinh doanh
Module 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Khái niệm & Nguyên tắc Kế toán
 • Phân tích Dòng tiền vào & Dòng tiền ra của từng Hoạt động: Kinh doanh/Đầu tư/Tài chính
Module 4: Chỉ số phân tích tài chính
 • Nhóm Chỉ số năng lực hoạt động
 • Nhóm Chỉ số Khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Nhóm Chỉ số Khả năng thanh toán dài hạn
 • Nhóm Chỉ số khả năng sinh lời
Module 5: Tài trợ Dự án đầu tư
 • Lý thuyết về Chỉ số đánh giá Dự án: NPV, IRR; Thời gian hoàn vốn; WACC
 • Phương pháp xác định dòng tiền
 • Các yếu tố khi đánh giá phân tích: Vốn đầu tư; Khấu hao, LNTT, LNST, Thanh lý Tài sản…

2.5 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THI TUYỂN VIETCOMBANK

Module Nội dung chi tiết
Module 1: Tổng quan Kế toán Ngân hàng
 • Chuẩn mực Kế toán số 01
 • Kết cấu Bảng cân đối Kế toán Ngân hàng
 • Hệ thống Tài khoản Kế toán
 • Chứng từ Kế toán
Module 2: Nghiệp vụ Tài sản cố định
(Thông tư 45/2013/TT-BTC)
 • Quy định về Tài sản cố định
 • Trích khấu hao với Tài sản cố định

2.6 PHẦN TIẾNG ANH – THI TUYỂN VIETCOMBANK

Kỳ thi tuyển Vietcombank vẫn nổi tiếng với đề thi Tiếng Anh khó nhằn. Để thành công vượt qua kì thi Tiếng Anh của Vietcombank, bạn cần xác định rõ các phần kiến thức trọng tâm. Từ đó, bạn cần xây dựng một lộ trình ôn tập tối ưu và hiệu quả để có thể chinh phục được kỳ thi tuyển Vietcombank.

Một số kiến thức trọng tâm bạn cần học kĩ:

 • Câu điều kiện loại 2,3
 • HTHT, HTHT tiếp diễn
 • Câu tường thuật: It is said/thought that ….
 • Although, Despite, in spite of ….
 • Because, because of, due to …..
 • Will, be going to và httd
 • Trạng từ (khá nhiều)
 • 5-7 câu cụm động từ
 • 3-5 câu từ mới (điều từ theo nghĩa của câu)
 • Sắp xếp từ thành câu 2-4 câu
 • Chia động từ thì chủ yếu là các thì: quá khứ, hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành.

Một số lưu ý cho phần thi tiếng Anh thi tuyển Vietcombank:

 • Không có quá nhiều từ vựng chuyên ngành
 • Đề tiếng anh có 5-6 câu loại Giả thiết (If), tìm chỗ sai trong câu (chủ yếu là ngữ pháp), một số từ đồng nghĩa, từ nối, lược mệnh đề quan hệ, không quá liên quan đến chuyên ngành.

Trên đây là tổng hợp kiến thức thi tuyển Vietcombank chi tiết mới nhất do UB Academy tổng hợp và biên soạn. Bộ tài liệu này sẽ có ích trong việc hệ thống lại toàn bộ kiến thức các phần, đặc biệt phù hợp sử dụng trong giai đoạn ôn thi cuối cùng. Đừng bỏ qua các đề thi thử các năm do UB Academy tổng hợp. Luyện đề là cách nhanh nhất để bạn chinh phục kỳ thi tuyển Vietcombank. Theo dõi ngay chuyên mục Chia sẻ kiến thức UB Academy, Diễn đàn U&Bank để cập nhật thêm kiến thức và chia sẻ về ngành Ngân hàng.