messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Tài Liệu Luyện Thi Công Chức Ngân Hàng Nhà Nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) là đơn vị thường xuyên tuyển dụng công chức với quy mô lớn tại các chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ngân hàng Nhà nước là một môi trường làm việc ổn định, là ước mơ của nhiều ứng viên thi tuyển công chức Ngân hàng. Để có thể ứng tuyển vào Ngân hàng Nhà nước, bạn cần nắm chắc khung tài liệu luyện thi công chức Ngân hàng Nhà nước trong bài viết dưới đây.

1. Phần kiến thức chung thi tuyển công chức Ngân hàng Nhà nước

Luyện Thi Công Chức Ngân Hàng Nhà Nước

 • Hiến pháp Việt Nam năm 2013;
 • Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 (cập nhật văn bản sửa đổi năm 2019);
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 • Luật cán bộ, công chức;
 • Nghị định số 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng; sử dụng và quản lý công chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP);
 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
 • Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14);
 • Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Quyết định 986/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến 2030.

2. Phần kiến thức tiếng Anh thi tuyển công chức Ngân hàng Nhà nước

Luyện Thi Công Chức Ngân Hàng Nhà Nước

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (hoặc bậc 3) khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24101/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng 2.

3. Phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thi tuyển công chức Ngân hàng Nhà nước

Luyện Thi Công Chức Ngân Hàng Nhà Nước

3.1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật thi tuyển công chức NHNN

Nhóm văn bản chung liên quan đến hoạt động của NHNN và hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng trung ương cơ bản

 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
 • Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14);
 • Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13);
 • Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017);
 • Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;
 • Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;
 • Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống NHNN, TCTD và chi nhánh  Ngân hàng nước ngoài;
 • Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, giám sát, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh

 • Luật thanh tra năm 2010
 • Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43 /2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019).
 • Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN.
 • Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 • Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
 • Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2020/TT-NHNN)
 • Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động ngân hàng cơ bản của các tổ chức tín dụng

 • Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm;
 • Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn;
 • Văn bản hợp nhất số 05 /VBHN-NHNN ngày 03/02/2020 của Thống đốc NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu; tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi; trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
 • Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016.

3.2. Nhóm sách, giáo trình học thuật thi tuyển công chức Ngân hàng Nhà nước

Giáo trình:

 • i) Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ;
 • ii) Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương;
 • iii) Giáo trình Ngân hàng thương mại.

Sách:

 • i) Sách “Quản trị ngân hàng thương mại”, tác giả Peter Rose;
 • ii) Sách “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính”, tác giả Frederic Mishkin.

3.3. Nhóm kiến thức thực tiễn thi tuyển công chức NHNN

 • Các Báo cáo thường niên của NHNN từ năm 2015 đến nay.
 • Thông tin, báo cáo được công khai trên website của NHNN.
 • Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhang.vn…).

Trên đây là khung tài liệu luyện thi công chức Ngân hàng Nhà nước do UB Academy tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Khung tài liệu đảm bảo bám sát bài thi chính thức, tinh giản và chắt lọc nội dung trọng tâm; thuận tiện cho các ứng viên ôn tập. Từ đó, ứng viên có được lộ trình ôn luyện hiệu quả và không tốn nhiều thời gian.

Nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian để tự tổng ôn trước khi thi, bạn có thể tham khảo khóa luyện thi Ngân hàng Nhà nước do UB Academy tổ chức. Khóa luyện thi học trong thời gian ngắn, giúp bạn hệ thống lại kiến thức trọng tâm, cung cấp tài liệu luyện thi công chức Ngân hàng Nhà nước; giúp bạn tự tin hơn trong đợt thi tuyển sắp tới của Ngân hàng Nhà nước.

Tham khảo thêm toàn văn thông báo tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước tại đây.