messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Review Đề Thi Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022

Nhằm hỗ trợ cho các Ứng viên trong quá trình chuẩn bị thi tuyển Ngân hàng Chính sách xã hội, UB Academy đã tổng hợp một số câu hỏi trong đề thi và review trong bài viết dưới đây. Các bạn thành viên có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển của mình nhé! 

Đề Tín dụng

(Thi tuyển Ngân hàng Chính sách xã hội)

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Chỉ tiêu nào thể hiện sự bền vững của doanh nghiệp

A. Lợi nhuận để lại/ vốn chủ sở hữu

B. Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản

C. Lợi nhuận để lại/ doanh thu

Câu 2: Tính ROE, cho lợi sau thuế, vốn chủ sở hữu đầu kì và cuối kì.

Câu 3: Các khoản vay bán lẻ, đáp án nào không đúng

A. Số lượng lớn, giá trị nhỏ

B. It nhạy cảm với lãi suất

C. Chi phí cho vay thấp

Phần 2. Giải thích đúng sai

Câu 1: Ý nghĩa của biện pháp bảo đảm trong tín dụng ngân hàng.

Câu 2: Tại sao thế chấp lại rủi hơn cầm cố.

Câu 3: Tại sao cho vay tiêu dùng có thời gian thẩm định ngắn hơn so với cho vay có mục đích kinh doanh.

Phần 3: Bài tập

Câu 1: Cho vay từng lần. Xác định mức cho vay và thời gian cho vay, mức sinh lời của phương án kinh doanh.

Câu 2: Cho bảng cân đối kế toán, xác định hạn mức tín dụng. Cho doanh thu thuần dự kiến và giá vốn hàng bán. Xác định vòng quay khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho. So sánh với chỉ tiêu hợp lý của ngành.

Đề Kế toán

(Thi tuyển Ngân hàng Chính sách xã hội)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đối tượng của kế toán là ai?

A. Hiện vật

B. Thời gian lao động

C. Giá trị

D. Đáp án khác

Câu 2: Nợ từ 181-360 ngày nợ nhóm mấy?

Câu 3: Đối với gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lãi trả trước. Hạch toán ngay vào chi phí trả lãi cho tiền gửi đúng sai. Và theo nguyên tắc kế toán nào?

A. Sai. Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

B. Đúng. Nguyên tắc phù hợp.

C. Sai. Nguyên tắc thận trọng.

Phần 2. Chọn đúng sai giải thích.

Câu 1: Tài khoản tiền gửi luôn luôn dự nợ.

Câu 2: Khoản vay phân vào nợ nhóm 2 phải hạch toán dự thu.

Câu 3: Gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lãi trả trước, hạch toán ngay vào chi phí trả lãi cho gửi tiết kiệm.

Câu 4: Tiền và doanh thu thể hiện trong bảng báo cáo tài chính nào?

Câu 5: Khi nhận tài sản đảm bảo. Ghi nhận tài khoản ngoại bảng đúng hay sai. Giải thích?

Ngoài ra còn một số câu về tiền gửi, lãi trả trước, ngân quỹ hỏi về thiếu tiền và định khoản cho vay, v.v…

Trên đây là bài review đề thi Ngân hàng Chính sách xã hội. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn!

Tham khảo thêm tại:

Trọn bộ Tài liệu thi Ngân hàng Chính sách 2022

Livestream “Kinh nghiệm Nộp hồ sơ và thi tuyển Ngân hàng Chính sách xã hội “

Luyện thi Ngân hàng Chính sách xã hội

​​​​​​​