messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Quy trình thi tuyển Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

Bạn đang tìm hiểu về quy trình tuyển dụng Tổng cục Dự trữ Nhà nước? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện cần có để tham gia tuyển dụng, và các bước thực hiện trong quy trình tuyển dụng. Hãy cùng khám phá để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển.

1. Quy trình tuyển dụng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (thi môn Tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi là 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

- Trình độ bậc 3: Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí sau tại Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin.

- Trình độ bậc 2:

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào các vị trí sau tại các Cục DTNN khu vực: Chuyên viên về dự trữ nhà nước, Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin;

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Kế toán viên.

- Vị trí Văn thư viên, Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Nhân viên bảo vệ kho dự trữ không phải thi ngoại ngữ.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Thời gian thi: 180 phút

- Thi phỏng vấn: 30 phút cho một thí sinh (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

- Đối với vị trí Chuyên viên về dự trữ nhà nước: Hệ thống tổ chức bộ máy, thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với vị trí Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng: Hệ thức, kỹ năng về lĩnh vực dự trữ quốc gia; Luật cán bộ, công chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực xây dựng dân dụng, đầu tư công.

- Đối với vị trí Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin: Kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, hệ điều hành; lập trình; cơ sở dữ liệu; quản trị mạng và truyền thông; an toàn thông tin.

- Đối với vị trí Kế toán viên: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến kế toán, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

- Đối với vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

- Đối với vị trí Văn thư viên: Kiến thức, kỹ năng về văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng.

- Đối với vị trí Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

- Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ, giám sát, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão.

– Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

 

THAM GIA NHÓM ZALO HƯỚNG DẪN ÔN THI VIETCOMBANK TẠI ĐÂY

 

2. Điều kiện tham gia tuyển dụng Tổng cục Dự trữ Nhà Nước

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây, không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ôn thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước hiệu quả

  • UB Academy giới thiệu đến bạn lộ trình chinh phục Tổng cục Dự trữ Nhà nước duy nhất trong tháng 6.
  • Hệ thống học tập thông minh, đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp kết hợp với bộ tài liệu được UB  biên soạn lại giúp học viên dễ học - dễ nhớ - sẵn sàng trở thành Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Lộ trình học giúp bạn: 

  • Nắm chắc hiểu biết chung về Tổng cục Dự trữ Nhà nước 
  • Hệ thống kiến thức chung các văn bản pháp luật
  • Cung cấp các kiến thức về chuyên viên nghiệp vụ, giúp các ứng viên nắm rõ các thông tư về các chương luật, thông tư quan trọng

Đăng ký tư vấn và sẵn sàng học ngay tại đây: