messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Quy trình thi tuyển công chức ngành Thuế 2022

Để chinh phục ước mơ trở thành cán bộ công chức ngành Thuế quả không phải là điều dễ dàng khi các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan ngành Thuế nói riêng không phải tuyển dụng thường xuyên

Để chinh phục ước mơ trở thành cán bộ công chức ngành Thuế quả không phải là điều dễ dàng khi các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan ngành Thuế nói riêng không phải tuyển dụng thường xuyên hàng năm. Thậm chí 2-3 năm mới có một đợt tuyển dụng. Với cơ hội nghề nghiệp với công chức ngành Thuế vô vùng hấp dẫn để không bỏ lỡ cơ hội của mình, các bạn cần phải hiểu cách thức, quy trình tổ chức thi tuyển của Tổng cục Thuế để từ đó có một phương thức ôn tập hiệu quả đảm bảo sát nhất với kì thi.  

I. Quy trình tuyển dụng công chức ngành Thuế

Trong những đợt thi tuyển gần đây, các đợt tuyển công chức đã áp dụng cách thức thi tuyển mới mẻ và không ngoại lệ kỳ thi tuyển công chức ngành Thuế cũng vậy. Điều này tạo thuận lợi hơn với các bạn ứng viên. vô cùng hấp dẫn vì vậy

1. Quy trình tổng thể thi công chức ngành Thuế

 • Sơ loại hồ sơ: 

Tham khảo thêm thông tin sau đây chuẩn bị bộ hồ sơ công chức ngành Thuế đúng chuẩn: 

Điều kiện thi tuyển công chức ngành Thuế

Hướng dẫn hồ sơ dự thi công chức Thuế

 • Thi Test gồm 2 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm

Vòng 2: Thi tự luận

2. Thời gian giữa các vòng thi hồ sơ công chức ngành Thuế

 • Từ lúc hết hạn nhận hồ sơ đến thi tuyển Vòng 1: 1 tháng
 • Từ lúc thi tuyển Vòng 1 đến thi tuyển Vòng 2: 3 tuần
 • Từ lúc thi tuyển Vòng 2 đến nhận kết quả: 1.5 tháng

II. Vòng 1 công chức ngành Thuế

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính

Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

Nội dung Kiến thức chung Tiếng Anh
Số câu hỏi 60 câu hỏi 30 câu hỏi
Thời gian làm bài 60 phút 30 phút
Kiến thức ôn tập Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển Kiến thức ôn theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam:
– Trình độ bậc 3 đối với ngạch chuyên viên;
– Trình độ bậc 2 đối với ngạch kiểm tra viên thuế;
– Trình độ bậc 1 đối với ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế;
(Đối với ngạch cán sự, văn thư viên và văn thư viên trung cấp không phải thi ngoại ngữ)

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy tính.

1. Bài thi Kiến thức chung trong kỳ thi công chức ngành Thuế

60 câu hỏi sẽ được chia thành 2 phần:

 • Phần 1: Nội dung văn bản pháp luật chung (chiếm 80% – 50 câu)
 • Phần 2: Nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hệ thống của Tổng cục Thuế (chiếm 20% – 10 câu)

Trong đó, hệ thống kiến thức đối với Phần 1 như sau:

+ Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật Tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 (sửa đổi năm 2020)
 3. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 (sửa đổi năm 2019)
 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 (sửa đổi năm 2019)

+ Công chức, công vụ.

 1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi năm 2019)
 2. Nghị quyết số 76/NQ-CP về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 
 3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020)
 4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Trong đó, hệ thống kiến thức đối với Phần 2 như sau:

 1. Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
 2. Quyết định 1836/QĐ-BTC quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế
 3. Quyết định 2156/QĐ-BTC quy định về Cơ cấu tổ chức của các Vụ & văn phòng thuộc Tổng cục Thuế
 4. Quyết định 211/QĐ-TCT quy định về Nhiệm vụ, Quyền hạn của các Phòng & văn phòng thuộc Cục Thuế

2. Bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi công chức ngành Thuế

30 câu hỏi sẽ được chia thành 3 phần:

 • Ngữ pháp: 15 câu
 • Viết lại câu theo đúng trật tư: 5 câu
 • Điền từ (Đục lỗ): 10 câu

Phạm vi Kiến thức tương ứng trình độ A2/B1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

III. Vòng 2 công chức ngành Thuế

Hình thức thi: Thi viết

Thời gian thi: 180 phút

1. Nội dung thi các vị trí trong công chức ngành Thuế

STT Vị trí Kiến thức ôn thi
1 Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.
2 Ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); kiến thức về hệ điều hành Windows; kiến thức về quản trị cơ sở dữ liệu; sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
3 Ngạch chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản Kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư công trình; quản lý chất lượng công trình.
4 Ngạch văn thư viên, ngạch văn thư viên trung cấp Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư – lưu trữ.

* Nội dung đề thi phải xây dựng phù hợp riêng đối với yêu cầu theo từng ngạch tuyển dụng.

2. Cụ thể  kiến thức ôn tập 2 vị trí Kiểm tra viên và Chuyên viên công chức ngành Thuế

Danh mục văn bản cần học:

 • Đối với Thuế giá trị gia tăng
 1. Luật Thuế giá trị gia tăng (hợp nhất)
 2. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng (hợp nhất)
 3. Thông tư quy định hướng dẫn về Luật Thuế giá trị gia tăng (hợp nhất)
 • Đối với Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số: 14/VBHN-VPQH (hợp nhất)
 2. Nghị định số 09/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất)
 3. Thông tư số 66/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất)
 • Đối với Thuế Thu nhập cá nhân
 1. Luật Thuế thu nhập cá nhân số: 15/VBHN-VPQH (hợp nhất)
 2. Nghị định số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân (hợp nhất)
 3. Thông tư số 68/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân (hợp nhất)
 • Đối với Luật Quản lý Thuế
 1. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
 2. Nghị định số 126/2020/nđ-cp quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế
 3. Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế

IV. Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức ngành Thuế

Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức ngành Thuế phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm các môn thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển tại đơn vị.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả thi tuyển.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

———————————–

Hy vọng bài viết trên mang lại thông tin hữu ích cho các bạn. Sau khi đã nắm vững quy trình thi tuyển công chức ngành Thuế rồi các bạn tranh thủ chuẩn bị kỹ càng và chu đáo để thi tuyển đạt kết quả cao nhất nhé! 


Liên hệ với UB Academy thông qua Fanpage, Website nếu cần hỗ trợ thêm thông tin thi tuyển công chức ngành Thuế.

Fanpage: https://www.facebook.com/ubvietnam


Khoá học Luyện thi công chức ngành Thuế UB Acadamy