messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tuyển dụng khu vực Tây Nam bộ, Miền trung, Tây nguyên

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG KV TÂY NAM BỘ; MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN 2022 NHƯ SAU:​ 1. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG KV TÂY NAM BỘ; MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN 2022 NHƯ SAU:​

1. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Thời gian thi dự kiến cuối tháng 9/2022

3. Về việc tổng ôn hỗ trợ thi tuyển Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ nhu cầu tổng ôn của ứng viên, UB Academy – Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính – thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có thông báo tổ chức chương trình hỗ trợ ôn tập kiến thức.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tuyển dụng khu vực Tây Nam bộ, Miền trung, Tây nguyên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tuyển dụng khu vực Tây Nam bộ, Miền trung, Tây nguyên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tuyển dụng khu vực Tây Nam bộ, Miền trung, Tây nguyên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) tuyển dụng khu vực Tây Nam bộ, Miền trung, Tây nguyên

Download khung tài liệu ôn tập SBV