messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng năm 2021

Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tháng 07/2021.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thi tuyển công chức loại D đối với vị trí Nhân viên Kiểm ngân vào làm việc tại NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước

TT
Vị trí việc làm
Số lượng
01​
Nhân viên Kiểm ngân​
01​

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước

2.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có lý lịch bản thân và gia đình rỏ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
– Yêu cầu về trình độ đào tạo:​
  • Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, kinh tế.
  • Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên (Chứng chỉ được cấp trước ngày 15/01/2020 theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 và Quyết định số 30/2008//TT-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).​
  • Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực ngày 10/8/2016 hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương có giá trị theo quy định.​
2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
  • Không cư trú tại Việt Nam;
  • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ qaun dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hung Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2 Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.1 này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ dự tuyển Ngân hàng Nhà nước

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức);
– Bản photo (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên; Bảng điểm kết quả học tập của từng bậc đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học; trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở Đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt.
– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6, có đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện trở lên trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển và hai (02) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại.
– Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)
Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ và ghi rõ họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc khi cần thiết.

5. Hình thức và nội dung thi tuyển Ngân hàng Nhà nước

5.1 Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
5.2 Thi tuyển công chức được thực hiện qua 02 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy giấy

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;
– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút
Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2.
Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
Miễn phần thi tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt ngheip65 từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Hình thức thi: Thi phỏng vấn

b. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Thang điểm: 100 điểm.
– Thời gian thi: 30 phút

*Ghi chú: Không thực hiên phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

6. Thời gian, đại điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, NHNN Chi nhánh tỉnh ưu tiên nhận hồ sơ dự tuyển qua đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây:

6.1 Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 27/8/2021, vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 8h30 đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30).

6.2 Địa điểm nhận hồ sơ:

– Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ – NHNN Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số 10, Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 0254.3852027; 0254.3856815.
– Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu chính; việc đăng ký dự tuyển chỉ hoàn tất khi thí sinh nhận được email xác nhận đã nhận được hồ sơ và lệ phí dự tuyển của đơn vị.

6.3 Lệ phí dự tuyển:

500.000 đồng/thí sinh, quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự tuyển và không hoàn trả nếu thí sinh không dự tuyển.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển Ngân hàng Nhà nước

– Thời gian thi tuyển dự kiến trong tháng 09/2021.
– Địa điểm: NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 10, Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo./.
Trên đây là thông tin tuyển dụng mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đừng quên theo dõi UB AcademyDiễn đàn U&Bank để cập nhật tin tin tuyển Ngân hàng nhanh chóng nhất.