messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Mô tả công việc tại Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước sẽ lên tin tuyển dụng trong năm 2024 cho các vị trí: Chuyên viên Nghiệp vụ, Kế toán viên, Chuyên viên tin học, Văn thư viên. Cùng UB Academy mô tả công việc theo từng vị trí của Kho bạc Nhà nước 2024 trong bài viết dưới đây.

1. Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ 

Chuyên viên nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm công việc liên quan đến quản lý tài chính trong cơ quan hoặc đơn vị thuộc hệ thống tài chính và kế toán của Nhà nước. 

Công việc của Chuyên viên Nghiệp vụ gồm:

 • Thực hiện việc thu thuế từ các cá nhân, doanh nghiệp, và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật thuế. Bên cạnh đó, Chuyên viên Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước cũng có nhiệm vụ quản lý các thông tin liên quan đến thuế và đảm bảo tính chính xác của các khoản thu.
 • Cung cấp tư vấn về các quy định thuế cho công dân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Điều này bao gồm việc giải đáp các câu hỏi về thuế, hướng dẫn về cách tính thuế, và đề xuất cách tối ưu hóa các khoản thuế.
 • Thực hiện các giao dịch tài chính như việc lập phiếu thu, phiếu chi, và các văn bản liên quan đến quản lý tài chính.
 • Ghi chép, sắp xếp, và lưu trữ thông tin liên quan đến thu chi, nguồn kinh phí, và tài sản của cơ quan hoặc đơn vị mình phụ trách.
 • Kiểm tra sự chính xác của dữ liệu tài chính và đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện đúng quy định và theo quy trình.
 • Chuẩn bị và trình bày các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm cho cơ quan, tổ chức chính phủ và các bên liên quan khác.

2. Vị trí Kế toán viên 

Công việc của Kế toán viên liên quan đến quản lý, theo dõi, và báo cáo về tài chính của cơ quan hoặc đơn vị phụ trách. 

Công việc chính của kế toán viên Kho bạc Nhà nước gồm:

 • Thực hiện việc ghi chép, sắp xếp, và lưu trữ thông tin liên quan đến thu chi, nguồn kinh phí, và tài sản của cơ quan hoặc đơn vị mình phụ trách.
 • Thực hiện các giao dịch tài chính như việc lập phiếu thu, phiếu chi, và các văn bản liên quan đến quản lý tài chính.
 • Kiểm tra sự chính xác của dữ liệu tài chính và đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện đúng quy định và theo quy trình.
 • Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính hàng tháng, quý, và năm cho cơ quan, tổ chức chính phủ và các bên liên quan khác.
 • Cung cấp thông tin và tư duy kiểm toán cho các cuộc kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong tài chính.

3. Vị trí Chuyên viên tin học

Công việc của Chuyên viên tin học Kho bạc Nhà nước liên quan đến sử dụng và quản lý công nghệ thông tin để cải thiện hiệu suất, tính chính xác, và bảo mật trong các quy trình tài chính và quản lý tài sản của cơ quan hoặc đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc. 

Công việc của Chuyên viên tin học Kho bạc Nhà nước gồm:

 • Đảm bảo rằng hệ thống máy tính và phần mềm được sử dụng để quản lý tài chính của cơ quan hoạt động một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
 • Đảm bảo tính bảo mật của thông tin tài chính quan trọng và ngăn chặn các rủi ro về an ninh mạng.
 • Phát triển và duy trì phần mềm tài chính và kế toán hoặc tùy chỉnh phần mềm sẵn có để đáp ứng nhu cầu cụ thể của cơ quan.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên trong việc sử dụng phần mềm và thiết bị máy tính, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đào tạo người dùng mới.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu tài chính quan trọng được sao lưu định kỳ và có khả năng phục hồi khi cần thiết.
 • Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và đề xuất việc sử dụng công nghệ mới để cải thiện quản lý tài chính và kế toán.

4. Vị trí Văn thư viên

Công việc của Văn thư viên là quản lý, duyệt và lưu trữ các tài liệu, hồ sơ, và văn bản liên quan đến quản lý tài chính và kế toán của cơ quan hoặc đơn vị mình phụ trách. Vai trò của cán bộ Văn thư viên Kho bạc Nhà nước là đảm bảo sự tổ chức, lưu trữ và bảo quản hiệu quả của các tài liệu và hồ sơ tài chính quan trọng trong hệ thống tài chính của Nhà nước.

Công việc cụ thể của Văn thư viên Kho bạc Nhà nước gồm:

 • Sắp xếp, lưu trữ và bảo quản các tài liệu và hồ sơ tài chính của cơ quan hoặc đơn vị phụ trách; bao gồm việc phân loại, đánh số, và lập chỉ mục cho các văn bản để dễ dàng tra cứu và truy xuất.
 • Thực hiện việc duyệt và xác nhận tính chính xác của các văn bản tài chính trước khi các văn bản này được lưu trữ hoặc gửi đi.
 • Đảm bảo rằng các hồ sơ tài chính và kế toán được lưu trữ một cách an toàn và tuân thủ quy định về bảo quản hồ sơ của cơ quan hoặc đơn vị.
 • Hỗ trợ nhân viên và quản lý trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin từ các tài liệu và hồ sơ.
 • Tiếp nhận và gửi đi thư từ, văn bản, và tài liệu liên quan đến công việc quản lý tài chính và kế toán.
 • Duyệt các văn bản và thông tin tài chính theo quy định về bảo mật để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật.

5. Lộ trình ôn thi Kho bạc Nhà nước hiệu quả

Lộ trình ôn luyện Kho bạc Nhà nước 2024 do UB cùng các chuyên gia biên soạn cung cấp cho ứng viên bộ kiến thức đầy đủ, bài bản về Kiến thức Chung và Kiến thức Chuyên ngành của kỳ thi Kho bạc Nhà nước.

Lộ trình ôn thi phù hợp với tất cả các vị trí, giúp các ứng viên:

 • Nắm chắc hiểu biết chung về Kho bạc Nhà nước Việt Nam
 • Hệ thống kiến thức chung các văn bản pháp luật
 • Cung cấp các kiến thức về chuyên viên nghiệp vụ, giúp các ứng viên nắm rõ các thông tư về các chương luật, thông tư quan trọng

Đăng ký tư vấn miễn phí lộ trình ôn Kho bạc Nhà nước tại: