messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Lương công chức Ngân hàng Nhà nước mới nhất

Bảng lương công chức Ngân hàng Nhà nước mới nhất đã được cập nhật. Cán bộ, công nhân viên ngành Ngân hàng cần theo dõi và nắm bắt thông tin. Theo quy định mới nhất trong bảng lương công chức Ngân hàng, Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1) có hệ số lương cao nhất là 8.0.

Lương công chức Ngân hàng Nhà nước mới nhất

Theo quy định của Thông tư 12/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/8/2019, công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có kinh nghiệm công tác trong ngành tối thiểu là 2 năm trở lên. Cụ thể:

  • Ngạch kiểm soát viên cao cấp: Có kinh nghiệm công tác tại vị trí kiểm soát viên chính hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm soát viên chính tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng);
  • Ngạch kiểm soát viên chính: Có thời gian giữ ngạch kiểm soát viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong đó, thời gian giữ ngạch kiểm soát viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng);
  • Ngạch kiểm soát viên: Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 2 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn tối thiểu của công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có đủ 2 năm trở lên công tác trong ngành.

 

Trên đây là bảng lương công chức Ngân hàng mới nhất, cập nhật năm 2021. Có thể thấy, mức lương công chức Ngân hàng là những con số đáng mơ ước của nhiều người. Làm việc tại Ngân hàng Nhà nước là một cơ hội tốt để bạn phát triển và nâng cao năng lực của bản thân.
Ngân hàng Nhà nước có các đợt tuyển dụng với chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Bạn có thể tham khảo và cập nhật thông tin về Tin tuyển dụng, Đề thi tuyển, Đáp án thi tuyển nhanh nhất và chính xác nhất tại đây