messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Kiến thức chắc chắn gặp trong đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước

UB Academy giúp bạn tổng hợp lại kiến thức chắc chắn gặp trong đề thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024. Hệ thống danh mục này đều là những kiến thức được công bố chính thống, công khai trong danh mục tài liệu ôn tập Thông báo tuyển dụng 2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Chúc các ứng viên ôn tập thật tốt để sẵn sàng chinh phục kỳ thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước sắp tới !

1. Nội dung ôn tập trong phần thi Kiến thức Chung

Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 04 nhóm kiến thức: 

  • Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; 
  • Quản lý hành chính nhà nước; 
  • Công chức, công vụ.
  • Các kiến thức khác để đánh giá năng lực

Thời gian thi: 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển.

2. Nội dung ôn tập trong phần thi Ngoại ngữ

Nội dung thi theo trình độ ngoại ngữ yêu cầu của ngạch và vị trí dự tuyển, cụ thể:

+ Đối với ngạch Kiểm tra viên hải quan, ngạch Chuyên viên và ngạch Kế toán viên:

Đối với ngạch Chuyên viên

Trình độ bậc 3, Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đối với ngạch Kỹ thuật viên bảo quản và ngạch Kế toán viên

Trình độ bậc 2, Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đối với ngạch Thủ kho bảo quản

Trình độ bậc 1, Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

Không thực hiện phần thi ngoại ngữ

THAM GIA NHÓM ZALO HƯỚNG DẪN ÔN THI VIETCOMBANK TẠI ĐÂY

3. Nội dung ôn tập trong phần thi kiến thức Chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

+ Đối với vị trí Chuyên viên (làm công tác pháp chế, kế hoạch, quản lý hàng dự trữ, tổ chức cán bộ, thanh tra, hành chính văn phòng): Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Đối với vị trí Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực xây dựng dân dụng, đầu tư công, đấu thầu.

+ Đối với vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin: Kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, hệ điều hành; lập trình; cơ sở dữ liệu; quản trị mạng và truyền thông; an toàn thông tin.

+ Đối với vị trí Kế toán viên: Các kiến thức, kỹ năng liên quan đến kế toán, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

+ Đối với vị trí Kỹ thuật viên bảo quản: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

+ Đối với vị trí Thủ kho bảo quản: Kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia, quản lý tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia.

+ Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: Kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ, giám sát, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão.

4. Khóa ôn luyện công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

Ôn luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước thường được đánh giá là khá khó vì khối lượng kiến thức lớn, kết hợp với những văn bản luật, nghị định dài và khó nhớ. Vì thế, nhiều ứng viên cảm thấy “hoang mang” khi bước đầu bắt tay vào quá trình ôn luyện.

UB Academy giới thiệu đến bạn lộ trình chinh phục Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong 2 tháng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hệ thống học tập thông minh, đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp kết hợp với bộ tài liệu được UB  biên soạn lại giúp học viên dễ học - dễ nhớ - sẵn sàng trở thành một công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Lộ trình học giúp bạn: 

  • Tổng hợp kiến thức, kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Tổng cục Dự trữ Nhà nước để giúp ứng viên đạt kết quả tốt nhất tại 2 vòng thi
  • Lấp mọi lỗ hổng về kiến thức chuyên ngành, tiếng Anh
  • Trở thành ứng viên tiềm năng, dù bạn có là ứng viên trái ngành hay mất gốc.