messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Kho Bạc Nhà nước tuyển dụng công chức 740 chỉ tiêu năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-BTC ngày 09/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2022, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-BTC ngày 09/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2022, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể trong bài viết dưới đây.

Đăng ký tư vấn luyện thi Kho bạc Nhà nước tại đây

 

 

 

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1. Điều kiện chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 35 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng,

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển:

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.

2.2. Vị trí Kế toán viên

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

2.3. Vị trí Chuyên viên tin học

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng;; Toán Ứng dụng; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống thông tin; Toán tin; Sư phạm tin học, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật mật mã. 

2.4. Vị trí Chuyên viên văn thư, lưu trữ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ,  lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có hàng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành vận tải hành chính, văn thư lưu trữ, lưu trữ.

Lưu ý:

 • Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào Cơ quan KBNN đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ và Kế toán viên yêu cầu xếp loại tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên hoặc sau đại học với ngành/chuyên ngành đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ và chuyên ngành đối với vị trí Kế toán viên như nêu trên.
 • Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp thí sinh nộp bản chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng Tốt nghiệp đã đăng ký dự tuyển thì không được tham dự kỳ thi tuyển.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2010/NĐ-CP ngày 27/1 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh là loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp của tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được Cộng 5 điểm, vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thị tại vòng 2.

4. Đăng ký tham gia dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện nêu trên nếu tham gia dự tuyển phải nộp 02 bộ Phiếu đăng ký dự tuyển công chức về KBNN nơi đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển theo mẫu 01 đính kèm, phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu 02 đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký, ghi rõ họ tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

(2) Bản phô tô bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản photo văn bằng, bảng điểm học tập (kèm bản dịch sang tiếng Việt) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(3) Trường hợp được miễn ngoại ngữ:

– Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ,
 • Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trường hợp dự tuyển vào công chức ở vùng dân tộc thiểu số

Nếu là người dân tộc thiểu số; nộp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

(4) Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp bản chụp (phô tô) giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

– Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con Anh hùng Lực lượng vũ trang; con Anh hùng Lao động nộp bản sao (không cần chứng thực) một trong các giấy tờ sau:

 • Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;
 • Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

– Đối với Sĩ quan quân đội; sĩ quan công an; quân nhân chuyên nghiệp phục viên; người làm công tác cơ yếu chuyên ngành; học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị; tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ công an nhân dân…

– Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số; trường hợp giấy khai sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân.

(5) 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo; ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh: 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Lưu ý:
 • Người dự tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên  (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu không kê khai và không nộp hồ sơ  để xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong tuyển dụng.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

(1) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(2) Trong hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi và thời gian thì gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KTNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời gian thi 60 phút, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

 • Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước, gồm:

+ Hiến pháp năm 2013,

+ Luật Tổ chức Chính phủ số 16/2015/QH13,

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2013/QH13,

+ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ,

+Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 28/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016,

 • Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gia:

+Luật Cán bộ, công chức năm 2008,

+ Luật sửa đổi, bổ su | một số điều của Luật Cán bộ, công thức số 71/Q112 và Luật Việt chức số 58/201 QH12;

+Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

+ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chinh nhà quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,

 • Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:

+ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cân KBNN vực thuộc Bộ Tài chính,

+ Quyết định số 161 8/QĐ-BTC ngày 22/8/2013 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

+ Quyết định số 4524/QĐ-KBNN ngày 09/2018 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phần II: Ngoại ngữ thi môn Tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi là 30 phút Trong đó:

+Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học, trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam,

+ Vị trí Kế toán viên trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

+ Vị trí Văn thư viên không phải thi ngoại ngữ.

 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đang cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2
 • Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức tới: Thi viết

b) Thời gian thi: 180 phút.

c) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

(i) Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:

+ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25/6/2015;

+ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi Linh một số điều của Luật Ngân sách nhà nước,

+ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 15/5/2015,

+ Nghị định số 40/2000/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

(ii) Vị trí Kế toán viên: 

+ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 15/6/2015, 

+ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

+ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

(iii) Vị trí Chuyên viên tin học tại Cơ quan KBNN:

 • Vị trí Chuyên viên tin học phần mền và sở dữ liệu,

+Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính,

+ Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C

+ Kiến thức cơ bản về câu lệnh truy vấn dữ liệu.

 •  Vị trí Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng

+ Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính;

+ Kiến thức cơ bản về mạng máy tính mô hình OSI, thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị kết nối không dây,

+ Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server.

(iv) Vị trí Chuyên viên tin học tại KBNN tỉnh, thành phố:

+ Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính;

+ Kiến thức cơ bản về mạng: Mô hình OSI, phân loại mạng (mạng Bus, Star, Ring);

+ Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server.

(v) Vị trí Văn thư viên.

+ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2017)

+ Nghị định số 34/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư,

+ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 1 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm..
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển, thì người có kết quả điều tại Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyền; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người trong đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chỉ tiêu thi tuyển: 740 chỉ tiêu

 • Chuyên viên nghiệp vụ: 282 chỉ tiêu,
 • Kế toán viên: 396 chỉ tiêu;
 • Chuyên viên tin học: 46 chỉ tiêu 
 • Chuyên viên văn thư, lưu trữ: 16 chỉ tiêu.

CHỈ TIÊU

CHỈ TIÊU

CHỈ TIÊU

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYÊN

1.1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Tháng 3 – Tháng 4 năm 2023

1.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.
 • Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN từ Đà Nẵng trở vào: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức KBNN năm 2022 quyết định.

Lưu ý:

– Hội đồng tuyển dụng công chức KBNN năm 2022 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Bộ Tài chính (địa chỉ https://mof.gov.vn), Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

– Thí sinh đã được KBNN tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm thi tuyển chính thức và kết quả thi tuyển tại Website của Bộ Tài chính (địa chỉ https://mof.gov.vn) và Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

1.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

 • Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.
 • Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh, thành phố: thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển

 • Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.
 • Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển; hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, phỏng vấn xét tuyển; KBNN không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

3. Lưu ý

Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

 • Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (thi tuyển hoặc xét tuyển) vào 01 vị trí dự tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.
 • KBNN không hoàn trả lại bộ Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển mà thí sinh đã nộp.
 • KBNN không tổ chức các lớp ôn thi tuyển, xét tuyển; không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi tuyển, xét tuyển. KBNN không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Mọi chi tiết cụ thể; thí sinh liên hệ:

 • Số điện thoại: 024.6276.4300 máy lẻ 88.063 hoặc 88.070 hoặc 88.567
 • Liên hệ qua văn phòng KBNN tỉnh của KBNN các tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

Nếu bạn quan tâm đến tin tuyển dụng công chức Kho Bạc Nhà nước năm 2021; đừng bỏ qua đợt tuyển Kho Bạc Nhà nước năm 2021 này. Đây là cơ hội việc làm tuyệt vời cho những ứng viên mong muốn được làm việc trong môi trường Kho Bạc Nhà nước.