messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Kế hoạch tuyển dụng 1001 chỉ tiêu công chức Tổng cục Thuế năm 2024

Tổng cục Thuế công bố kế hoạch tuyển dụng 1001 chỉ tiêu công chức Thuế 2024. Mời bạn xem thêm tại đây

Đúng như dự đoán, công chức Thuế sẽ chốt và lên tin tuyển dụng trong cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2024. Cùng UB Academy tìm hiểu ngay chỉ tiêu công chức Thuế 2024 nhé!

1. CÔNG CHỨC THUẾ TUYỂN DỤNG BAO NHIÊU CHỈ TIÊU 2024?

Chỉ tiêu Thuế 2024

thuế 2024

Ngày 19/02/2024, Tổng cục Thuế thông báo phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Thuế 2024 với tổng 1001 chỉ tiêu, chi tiết như sau:

"Năm 2024, Bộ Tài chính đã phê duyệt 02 Kế hoạch tuyển dụng công chức để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt tự nhiên (do nghỉ hưu theo chế độ; thôi việc tự nguyện…) và thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về làm việc trong ngành Thuế, gồm:

- Kế hoạch tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2024 với 40 chỉ tiêu tại Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh theo hình thức xét tuyển;

- Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 với 1001 chỉ tiêu tại Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố theo hình thức thi tuyển. 

Vì vậy, Tổng cục Thuế thông tin về chủ trương triển khai 02 Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển được biết, chủ động ôn luyện, theo dõi và đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin liên quan đến 02 Kế hoạch tuyển dụng, Tổng cục Thuế, Hội đồng tuyển dụng sẽ thực hiện Thông báo rộng rãi trên các trang thông tin điện tử của ngành Thuế, tại Trụ sở cơ quan Thuế về chỉ tiêu, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và các thông tin khác liên quan để thí sinh biết và thực hiện."

2. CHI TIẾT CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC THUẾ 2024 XEM Ở ĐÂU?

Chi tiết chỉ tiêu công chức Thuế các khu vực, mời bạn để lại thông tin để được gửi danh sách chỉ tiêu từng tỉnh công chức Thuế 2024:

3. ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ VÀO CÔNG CHỨC THUẾ 2024 RA SAO?

Điều kiện chung 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Kiểm tra viên thuế (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên) gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

 

- Ngành hoặc chuyên ngành về Thuế, gồm: 

 • Thuế,
 • Thuế - Hải quan,
 • Hải quan.
 • Ngành hoặc các chuyên ngành về Kế toán, gồm:
 • Kế toán,
 • Kế toán - Kiểm toán
 • Kế toán doanh nghiệp,
 • Kế toán công,
 • Kiểm toán.

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Tài chính, gồm:

 • Tài chính,
 • Tài chính - Ngân hàng,
 • Tài chính công, 
 • Tài chính doanh nghiệp,
 • Tài chính kế toán,
 • Tài chính quốc tế.

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Kinh tế, gồm:

 • Kinh doanh,
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh thương mại,
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu,
 • Kinh tế,
 • Kinh tế chính trị, 
 • Kinh tế đầu tư,
 • Kinh tế đối ngoại,
 • Kinh tế học,
 • Kinh tế ngoại thương,
 • Kinh tế phát triển,
 • Kinh tế và thương mại quốc tế,
 • Kinh tế vận tải biển,
 • Kinh tế và quản lý công,
 • Kinh tế Quốc tế,
 • Marketing,
 • Ngân hàng,
 • Ngoại thương,
 • Quản lý kinh doanh,
 • Quản lý kinh tế,
 • Quản trị kinh doanh,
 • Quản trị thương mại,
 • Thương mại điện tử,
 • Thương mại đối ngoại,
 • Thương mại quốc tế,
 • Thống kế kinh tế,
 • Thống kê kinh doanh.

*Không bao gồm các ngành/ chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế, Luật tài chính, Luật thuế,..; Toán kinh tế, Toán tài chính..; Tiếng Anh - Kinh tế, Tiếng Anh - Tài chính…

 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ (có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), ngạch Cán sự (Có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

 

- Ngành hoặc chuyên ngành về Thuế, gồm:  

 • Thuế,
 • Thuế - Hải quan,
 • Hải quan.

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Kế toán, gồm: 

 • Kế toán,
 • Kế toán - Kiểm toán,
 • Kế toán doanh nghiệp, 
 • Kế toán công,
 • Kiểm toán.

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Tài chính, gồm:

 • Tài chính,
 • Tài chính - Ngân hàng,
 • Tài chính công,
 • Tài chính doanh nghiệp,
 • Tài chính kế toán, 
 • Tài chính quốc tế.

- Ngành hoặc các chuyên ngành về Kinh tế, gồm:

 • Kinh doanh,
 • KInh doanh quốc tế
 • Kinh doanh thương mại,
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu,
 • Kinh tế,
 • Kinh tế chính trị, 
 • Kinh tế đầu tư,
 • Kinh tế đối ngoại,
 • Kinh tế học,
 • Kinh tế ngoại thương,
 • Kinh tế phát triển,
 • Kinh tế và thương mại quốc tế,
 • Kinh tế vận tải biển,
 • Kinh tế và quản lý công,
 • Kinh tế Quốc tế,
 • Marketing,
 • Ngân hàng,
 • Ngoại thương,
 • Quản lý công
 • Quản lý kinh doanh,
 • Quản lý kinh tế,
 • Quản trị kinh doanh,
 • Quản trị nhân lực,
 • Quản trị thương mại,
 • Thương mại điện tử,
 • Thương mại đối ngoại,
 • Thương mại quốc tế,
 • Thống kê kinh tế,
 • Thống kê kinh doanh.

*Không bao gồm các ngành/ chuyên ngành đào tạo: Luật kinh tế, Luật tài chính, Luật thuế,..; Toán kinh tế, Toán tài chính..; Tiếng Anh - Kinh tế, Tiếng Anh - Tài chính…

 

 

Đối với thí sính đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm Quản lý Xây dựng cơ bản (Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

 • Kinh tế xây dựng;
 • Kiến trúc;
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Kỹ thuật công trình xây dựng;
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng;
 • Công nghệ kỹ thuật điện lạnh. 

 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công tác Đảng (Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Chính trị học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Quản lý Nhà nước.

 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch Văn thư viện (Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” sau được đăng ký dự tuyển cụ thể:

 • Văn thư, 
 • Văn thư lưu trữ,
 • Lưu trữ học,
 • Trường hợp tốt nghiệp ngành hoặc các chuyên ngành sau: Hành chính, Hành chính học, Quản trị văn phòng thí sinh phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Chuyên viên làm công nghệ thông tin (Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên), gồm các ngành hoặc chuyên ngành có ghi một trong các “cụm từ” được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

 

- Ngành hoặc các chuyên ngành về công nghệ, gồm:  

 • Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, 
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính,
 • Công nghệ phần mềm,
 • Công nghệ thông tin.

- Ngành hoặc các chuyên ngành về kỹ thuật máy tính, gồm:

 • An toàn thông tin,
 • Điện tử viễn thông,
 • Hệ thống máy tính,
 • Hệ thống thông tin, 
 • Hệ thống thông tin quản lý, 
 • Khoa học dữ liệu,
 • Khoa học máy tính,
 • Kỹ thuật điện tử - viễn thông,
 • Kỹ thuật máy tính,
 • Kỹ thuật phần mềm,
 • Mạng máy tính,
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu,
 • Máy tính và khoa học thông tin,
 • Tin học,
 • Toán - Tin,
 • Toán - Tin ứng dụng,
 • Quản lý thông tin.

 

Điều kiện về trình độ Tin học, ngoại ngữ 

 

 • Đối với ngạch Chuyên viên và Kiểm tra viên Thuế: Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam đối với từng ngạch cụ thể như sau:

 • Ngạch Chuyên viên: Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Ngạch Kiểm tra viên Thuế: Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đối với ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế, ngạch Cán sự, ngạch Văn thư viên và Văn thư viên trung cấp: Không yêu cầu.
 • Không yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở trình độ tương ứng khi nộp hồ sơ dự tuyển.

4. KHOÁ HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2024 Ở ĐÂU UY TÍN?

Chương trình luyện thi công chức tổng cục Thuế đặc biệt, theo đề cương mới, học trọng tâm theo thiết kế riêng cho năm 2024, mời bạn đăng ký tư vấn tại đây để UB Academy có thể tư vấn chi tiết cho bạn: