messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Kế hoạch thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2024

Các ứng viên tham gia các kỳ thi Công chức vào sau ngày 01/08/2024 sẽ phải tham gia kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào được diễn ra vào Tháng 7 và Tháng 11 năm 2024. Cùng UB Academy tìm hiểu về kỳ thi này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Mục tiêu của kỳ thi kiểm định đầu vào công chức là gì ?

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 06/2023/NĐ-CP, kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức phải tuân thủ các nguyên tắc như sau:

 • Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
 • Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
 • Kết quả kiểm định được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
 • Không hạn chế số lần được đăng ký dự kiểm định đối với mỗi thí sinh.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

2. Thời gian tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2024

2.1. Thông báo chính thức về việc tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày 01/02/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV của về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2.2. Thời gian và mục tiêu cụ thể tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Tháng 01/2024: Thành lập Hội đồng kiểm định

 • Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Hội đồng kiểm định) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 8 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP.
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng kiểm định quyết định lựa chọn các Điểm thi và thành lập các bộ phận giúp việc: ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự kiểm định, Ban coi thi, Ban thư ký.

Tháng 3/2024: Thông báo tổ chức kiểm định hoàn thành

Hội đồng kiểm định thông báo về công bố cấu trúc, đề cương chi tiết bài thi, hướng dẫn sử dụng phần mềm của kỳ kiểm định. Nội dung bao gồm:

 • Điều kiện đăng ký dự kiểm định
 • Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định, số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định, chi phí dự kiểm định và số tài khoản nộp chi phí dự kiểm định
 • Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kiểm định

Trường hợp có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức kiểm định, Bộ Nội vụ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức trước 30 ngày tính đến ngày tổ chức kiểm định.

Tháng 5/2024: Đăng ký dự kiểm định hoàn thành

 • Thí sinh đăng ký dự kiểm định qua Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức hoặc theo nội dung trong Hướng dẫn đăng ký dự thi kiểm định do Hội đồng kiểm định ban hành.
 • Thí sinh đăng ký dự kiểm định được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi.

Tháng 5/2024: Hoàn thành ngân hàng câu hỏi và đáp án 

 • Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tính đồng bộ, thống nhất về chất lượng nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Tháng 7 và Tháng 11: Tổ chức kỳ kiểm định: tháng 7 và tháng 11 năm 2024

 • Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng kiểm định thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
 • Việc tổ chức kiểm định phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
 • Kế hoạch được xây dựng đảm bảo chi tiết, xác định rõ thời gian và kết quả thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến các kỳ kiểm định.

3. Những câu hỏi thường gặp về kỳ thi Kiểm định công chức 2024

3.1. Những đối tượng nào cần tham gia kỳ thi Kiểm định công chức ?

Theo như quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP, việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. Kể từ ngày 01/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Vì thế, những ai có ý định thi công chức sau ngày 01/08/2024 sẽ cần tham gia kỳ thi Kiểm định công chức.

3.2. Kỳ thi Kiểm định chất lượng đầu vào Công chức sẽ chỉ diễn ra bao nhiêu lần trong năm?

Theo như quy định tại Nghị Định số 06/2023/NĐ-CP thì: Việc tổ chức kiểm định sẽ được thực hiện định kỳ 2 lần/năm vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm và theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tuyển dụng, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và bảo đảm sự chủ động của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 

3.3.Thời gian đăng ký thi Kiểm định chất lượng đầu vào Công chức là bao giờ?

Theo như quyết định của Bộ Nội Vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Kiểm định chất lượng đầu vào Công chức 2024, thí sinh đăng ký dự kiểm định vào tháng 5/2024 qua Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức hoặc theo nội dung trong Hướng dẫn đăng ký dự thi kiểm định do Hội đồng kiểm định ban hành.

4. Lập kế hoạch luyện thi công chức 2024 sớm cùng UB Academy

Các kỳ thi vào công chức ngày càng thắt chặt hơn và đòi hỏi yêu cầu cao, vì thế, nếu đã xác định mục tiêu luyện thi công chức, các ứng viên nên ôn tập sớm - thi sớm, lên chiến lược cho các kỳ thi vào đầu hoặc giữa năm 2024 để tiết kiệm thời gian ôn tập.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về các kỳ thi công chức năm 2024 hoặc kỳ thi Kiểm định chất lượng đầu vào công chức, UB luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp miễn phí cho bạn!